Các sản phẩm đáng tin cậy trên thị trường

huynhminhy
Jul 20, 2015 · 2 min read

Lancome là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới được thành lập vào ngày 21/2/1935 bởiArmand Petitjean — người được coi là “cha đẻ của nước hoa cao cấp thế kỷ 20”. Mặc dù có bắt nguồn tên gọi từ một tòa lâu đài nổi tiếng thời bấy giờ “Le Château de Lancosme” ở vùng Indre ngoại ô nước Pháp nhưng Lancome lại được nhiều người nhớ đến và gắn liền với biểu tượng hoa hồng vàng và vẻ đẹp hoa lệ của nước Pháp. Khoảng đầu năm 1964, Lancome được chuyển nhượng cho tập đoàn L’Oreal và đã trở thương hiệu chuyên về nước hoa, các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm gắn liền với sự sang trọng và sành điệu.nổi tiếng với dòng sản phẩm: lancome rouge in love 345b. Có một sự đầu tư kĩ và nghiêm túc về mặt thương hiệu, các gương mặt được chọn làm đại diện của Lancome không chỉ là các ngôi sao, người mẫu mà còn là những nghệ sỹ make-up, nhà điều chế nước hoa nổi tiếng. Luôn đa dạng sản phẩmtheo từng vùng miền, khí hậu… nên dù bạn đến từ châu lục nào, màu da đều có thể tìm được một sản phẩm phù hợp tại Lancome.

>>> Sữa rửa mặt Lancôme Mousse Douceur Cleansing Foam

>>> Nước hoa hồng chống lão hóa Lancôme

>>> Kem dưỡng chống lão hóa ban đêm Lancôme

Ngoài ra, các loại kem nền, kem che khuyết điểm, mascara, dòng phấn Absolue, kẻ mắt nước, phấn mắt, son môi và chì viền môi cũng là thế mạnh của Lancome được nhiều người tiêu dùng từ khắp nơi trên thế giới tin tưởng, chọn lựa.

Ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm một số sản phẩm khác:

>> kem dưỡng ẩm lancome

>> kem dưỡng da lancôme

>> sữa rửa mặt trắng da lancome

>> kem hồng nhũ hoa bella belle

>> kem dưỡng trắng da vùng nhạy cảm bella belle

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store