Medium’u Yeniden Odaklamak
Medium Türkçe
2910

Asıl biz sizi en yakın zamanda tekrar Türkçe yayınlarda görmek istiyoruz. Çok üzücü bu durum. :/

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hasan Yasin Türkyılmaz’s story.