Hiro SHINOHARA
Hiro SHINOHARA

Hiro SHINOHARA

iAm Hiro SHINOHARA. Entrepreneur, hacker, otaku.