Zużyte koło pasowe alternatora — po czym rozpoznać?

Stały rozwój silników sprawił, że pojawiają się w nich nowe rodzaje błędów konstrukcyjnych. Ich bezpośrednimi przyczynami jest m.in. wzrost momentu obrotowego i mocy. Zdecydowanie najwięcej problemów spotykanych jest w silnikach wysokoprężnych. Na wał korbowy oddziałuje taki wzrost sił, który nie jest w stanie przełożyć się na równomierną prędkość obrotową.

Wysoki moment obrotowy

Problem z prędkością obrotową koła pasowego na wale przyczynia się przede wszystkim do powstawania drgań skrętnych oraz wibracji. Prowadzą one do nadmiernego zużycia łożysk i paska pomocniczego. Tego typu sytuacja objawiać się może poprzez generowany przez pasek hałas, co w ostateczności prowadzić może nawet do trwałego uszkodzenia wału karbowego. Aby zlikwidować problem z wysokim momentem obrotowym stosowane są tłumiki drgań skrętnych. Poza dwumasowym kołem zamachowym oraz kołem pasowym tłumienie odbywa się również na kole pasowym alternatora. Podyktowane jest to przede wszystkim użyciem alternatorów o coraz większej mocy, która powoduje więcej dotkliwych wibracji, wstrząsów oraz wahań prędkości.

Zużyte koło pasowe w alternatorze

Bardzo często spadek mocy alternatora lub wyświetlanie się błędów na desce rozdzielcze uznawane jest za uszkodzenie alternatora. Jednak problem może dotyczyć właśnie koła pasowego, które uległo zużyciu. Wszystkie najpowszechniejsze i najczęściej polecane koła pasowe, poddać można samodzielnej diagnostyce. Jeżeli w samochodzie zamontowane jest uszkodzone koło pasowe, można to rozpoznać po nietypowych ruchach napinacza na biegu jałowym. Uszkodzone koło pasowe można zdiagnozować również poprzez wyłączenie silnika w momencie pracy na wysokich obrotach. Dla jednostki nie jest to najbardziej korzystne rozwiązanie, ale pozwala na zlokalizowanie źródła nietypowych dźwięków. Jeżeli dobiegają one z alternatora, samochodowe koło pasowe najprawdopodobniej posiada zużyte łożyska.

Demontaż i wymiana koła

Diagnozę przeprowadzić można również na zdemontowanym kole pasowym. Jeżeli jest to koło z systemem OWC, można je sprawdzić bez pomocy żadnego dodatkowego sprzętu. Natomiast koła z systemem OAD wymagają przetestowania z imadłem lub odpowiednim kluczem. Jeżeli wał swobodnie obraca się w obie strony lub ślizga w kierunku jazdy pod obciążeniem, uszkodzone jest prawdopodobnie sprzęgło. Natomiast sprężyna lub tuleja może być uszkodzona w przypadku braku obrotu wału w żadną ze stron. Koło pasowe w alternatorze powinno być wymieniane co ok. 100–120 tys. km, a także przy okazji każdej zmiany paska.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.