การใช้งาน Emacs Package Manager

ผมใช้ Emacs เป็น Editor หลักโดยผมใช้ทั้ง version ที่ทำงานใน terminal ผมใช้ Mac OS X และ ติดตั้งผ่าน brew (แม้ว่าตอนลง OS X จะมี Emacs มาให้แล้วแต่ได้ version เก่ากว่า) ส่วน version ที่ทำงานแบบ GUI ผมลงจาก https://emacsformacosx.com/ ลงง่ายๆโหลดมาเป็นไฟล์ dmg พอเปิดแล้วจะ mount drive ออกมาแล้วเราก็แค่ copy Emacs.app ไปลงไว้ที่ /Applications

ส่วนเรื่องที่จะมา blog เอาไว้คือ ตั้งแต่ Emacs 24 ตัว Emacs เองจะมีระบบ Package Manager มาให้ ทำให้เราลงโปรแกรมเสริมต่างๆของ Emacs ได้ง่ายกว่าเดิม ไม่ต้องทำการโหลดมาแล้วตั้งค่าต่างๆเองเยอะแบบแต่ก่อน

หลักการจัดการ Package ก็คล้ายๆกับหลายๆอันคือ เราต้องตั้งค่า Package Repositories ก่อนว่าเราจะลิสต์รายชื่อ Package จากที่ไหน แล้วก็โหลด Package จากที่ไหนได้บ้าง

การตั้งค่า Repositories ให้แก้ไขที่ไฟล์ “.emacs” ซึ่งไฟล์นี้เราจะเก็บไว้ที่ Home directory ครับ โค้ด config เป็นแบบนี้

(when (>= emacs-major-version 24)
(require 'package)
(add-to-list
'package-archives
'("melpa-stable" . "http://stable.melpa.org/packages/")
t))

หลังจากนั้น ปิด และ เปิด Emacs อีกรอบ ให้เรากด M-x (คือ meta หรือ alt กับปุ่ม x) แล้วพิมพ์คำสั่ง list-packages แล้วจะได้หน้ารายการตาราง packages ต่างๆแบบนี้

list-packages

เราสามารถเลื่อน cursor ไปที่ชื่อ package ที่เราต้องการแล้วกด enter จะได้แบบนี้

เมื่อเลือก package ที่ต้องการ

เราสามารถกดเลือก Install หรือเลื่อน cursor ไปตรง Install แล้วกด Enter ก็ได้ จากนั้นก็กด y ยืนยัน Package เราก็จะถูกโหลดและทำการ compile แล้ว install ให้เรียบร้อย หรือการติดตั้งแบบเร็วๆอีกวิธีคือ กด i ที่ชื่อ package แล้วกด x ตาม

หากต้องการที่จะลบ Package ใดๆ ที่เคยติดตั้งไว้ก่อนแล้ว จากหน้าที่เป็นลิสต์รายการ Package ให้เรากดปุ่ม d ที่ชื่อ Package นั้น จากนั้นกด x แล้วกด y ยืนยันการลบ

ถ้าใครไม่อยากจำคำสั่ง หลังจากเรา list-packages แล้วเราจะเห็น menu Package ด้านบน ใช้ Mouse กดเลือกกันได้เลยครับ