ป้อ ผมงงกับคำว่า กำหนดค่า Predefine nil คืออะไรครับ ขอตัวอย่าง predefine nil หน่อยอ่า
Kasem Arnontavilas
1

คือไม่มีอะไรครับพี่ predefined คือพวกชื่อที่ Go builtin มา แต่มันไม่ได้เป็น keyword นะครับ เช่น true, false, nil พวกนี้เป็นชื่อ มีค่าผูกกับมันไว้ แต่ไม่ได้เป็น keyword คือมันแค่ถูก predefine เอาไว้ก่อนแล้วจาก compiler นั่นเอง ต่างกันยังไงกับ keyword ก็คือ ผมเอามันไปใช้เป็นชื่อของอย่างอื่นได้เช่น

true := 1
false := 0
nil := "Hi"

แต่คงไม่มีใครทะลึงไปทำใช่ไหมครับ :D

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Weerasak Chongnguluam’s story.