I’m Aleph

Çok geçmeden,

“Şimdi ben buraya neden çıktım, niçin çıktım, nasıl çıktım, bunu izaha gerek yok. Gördünüz yürüdüm çıktım ama çıkmamış da olabilirim, çıkmışsam çıkmışımdır, çıkmamışsam çıkmamışımdır, görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik, bunlar bir takım uydurma laflardır sahi ya ben buraya niye çıktım? kim çıkardı ulan beni buraya?

…..

ve de şunu unutmayın, atasözüdür: “Oylarınız damlaya damlaya dağdan kestim kereste”. Bağımsız bir muhtar olaraktan prensibim az iş çok laf. O kadar!”

Buraya nasıl bulaştığımı “Umudumuz Şaban” filmindeki alıntı ile anlatabildiğimi düşünüyorum.

Neler yazacağım muamma.

En güzeli akışına bırakmak. Yolu kaybetmeden geri dönerim inşallah.

Selametle.

,diyerek bir blog açtım. oradan birilerine ulaşmak çok daha zor geldi. biraz da mıymıylık.. medium’a neden damlamayayım ki dedim. şimdiyse buradayım.

iyi yapmış mıyım?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.