Nieuw bij Journa Pro: Thema Feeds en Thema Nieuwsbrieven

De afgelopen maanden hebben we bij Journa aan iets nieuws gewerkt waar we erg enthousiast over zijn: Thema Nieuwsfeeds en Thema Nieuwsbrieven.

Journa
Journa
Feb 12, 2018 · 2 min read

Journa kan je nu elke dag het laatste nieuws sturen over precies de thema’s waar jij mee bezig bent. Erg handig voor PR professionals. Wat nog handiger is: Journa voegt automatisch extra informatie toe over de auteurs van de artikelen, zoals het aantal keer dat deze persoon eerder over een bepaald thema schreef. Op die manier levert Journa elke dag relevante zoekresultaten in je inbox zonder dat je zelf hoeft te zoeken.

Je kunt in Journa complexe zoekopdrachten bouwen, maar we merken dat het veel tijd kost om daar de volledige potentie van te benutten. Onze nieuwe functionaliteiten Thema Nieuwsfeeds en Thema Nieuwsbrieven helpen je daarbij.

Wij identificeren samen met jou welke thema’s relevant zijn voor jou en jouw organisatie. Vervolgens onderzoeken wij welke termen we moeten gebruiken om elke dag de meest relevante zoekresultaten voor jou naar boven te krijgen. We kijken daarbij naar welke ingewikkelde combinaties van termen de beste resultaten voor jou opleveren, maar ook welke termen we er juist uit moeten filteren. Dit onderzoek doet ons team gratis en op maat voor Journa Pro gebruikers.

Vervolgens sturen we jou en geïnteresseerde collega’s binnen jouw organisatie elke dag een nieuwsbrief met het laatste nieuws over jouw thema’s. In die nieuwsbrief geven we achtergrondinformatie over de auteurs van de artikelen van die dag. In jouw Journa account kun je zoeken binnen jouw thema’s en filteren op datum of mediatitel om precies die auteur naar boven te krijgen die je nog niet kende, of die iets voor jou kan betekenen.

Hier zie je een lijst met de thema’s die we tot nu toe voor Journa Pro gebruikers hebben gebouwd.

Lijkt het je interessant om het een keer te testen? Dat kan geheel vrijblijvend. Laat het me weten op stef@journa.com!

Journa

Journa

Mis nooit meer iets van je favoriete journalisten. Journa is een platform voor journalisten en iedereen die geïnteresseerd is in hun werk.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade