Але як його знайти і головне де, і що робити, як інтересів у тебе багато — still a question ☺
Mariia K
21

Відповідь може здатись складною, але я б визначив би пріоритетні напрямки і почав би шукати серед свого оточення лідерів по цим напрямкам. Інша справа замотивувати цю людину бути твоїм ментором. Зі своєї практики, найкращою метрикою для ментора є результативність та завзятість свого підопічного.

Like what you read? Give Bogdan Ianatiev a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.