ไอ้แอนนนนน
ไอ้แอนนนนน

ไอ้แอนนนนน

ต่อยก่อนได้เปรียบ