Konseptfasen

Idégenerering

På skolen under idégenereringsfasen skulle vi tegne Horgens nettside, men vi fikk i oppgave der vi bl.a skulle tenke oss f.eks at Horgen Gård skulle være like billig som Rema 1000, eller hva om gården ikke hadde noe dyr o.l. Dette var ikke opptimale oppgaver, men det hjalp meg til å komme bedre i gang med konseptet til nettsiden.

Kjerneverdier (design principles)

  • Brukervennlig
  • Lys og åpen layout
  • Enkel bestilling
  • Fremme Horgens verdier
  • Elementer og farger som har et typisk gårdspreg.

Konseptskisser

Skisse nr. 1

Her har jeg laget konseptskisser for nettsiden til Horgen gård. Her er den første konseptskissen som jeg tenkte på i timen da vi hadde idégenerering. Men jeg var ikke 100% fornøyd med konseptet og valgte å prøve meg på å lage en ny konseptskisse.

Skisse nr. 2

Her er skisse nummer 2, og her har jeg tenkt mer over hvordan jeg vil at nettsiden skal se ut, med tanke på Header, logo, meny og hvordan nettsiden skal bygges opp. Denne skisse ble jeg veldig fornøyd med og har valgt å ta med meg denne skissen over til designfasen og bruke denne som utgangspunkt.

Moodboard

Her er mitt moodboard, dette er til inspirasjon for nettsiden, så noe endringer kan forekomme underveis.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ivar Anders Ulset’s story.