Filme Animate Septembrie 2019

Barbie Movies
Sep 5, 2019 · 1 min read

Afla ce filme animate ruleaza la cinema in Septembrie 2019

Din pacate luna septembrie nu e asa promitatoare precum lunile de vara sau cele de iarna, dar totusi vor aparea la cinema cateva filme animate care va vor tine in suspans:

  1. O belea de catel (Trouble)
  2. Arest
  3. Printesa din Tara Minunilor (Princess in Wonderland) — probabil cel mai asteptat
  4. Playmobil: Filmul (Playmobil: The Movie)

Va reamintim ca cele mai importante animatii ale anului 2019 le gasiti aici: filme animate (lista updatata constant).

Vom reveni luna viitoare cu noutati in cea ce priveste animatia cinematografica. Distractie placuta

Cu respect,

Barbie Movies

Written by

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade