Bir Selam

Merhabalar,

Keşfinde yeni olduğum Medium’da, vakit buldukça, mesleki olarak karşılaştığım doğruları, yanlışları, pazarlama/reklam dünyasının gelişimini, yeni pazarlama modellerini ve benzeri bütün konuları tartışalım, konuşalım ve geliştirelim istiyorum.

Platform yapısına henüz yabancıyım. Kusurum olursa, şimdiden affola.

Ben, Berk Yaman.
Eyvolla.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Berk Yaman’s story.