Toprak Nem Sensörü ve Arduino

Toprak ve Nem Sensörü

Toprak nem sensörü toprağın içindeki nem miktarını ölçmek için kullanabileceğimiz bir sensördür. Nem ölçer problar ölçüm yapılacak toprağa batırılarak ölçüm yapılır.

Toprak ve Nem Sensörü

Çalışma prensibi ise toprağın veya batırılan sıvının meydana getirdiği dirençten dolayı, prob uçları arasında bir gerilim farkı oluşur. Bu gerilim farkının büyüklüğüne göre de nem miktarı ölçülür.

Topraktaki nem (ıslaklık) miktarı artıkça iletkenliği de artmaktadır. Kart üzerinde yer alan trimpot sayesinde hassasiyet ayarı yapılabilmektedir. Arduino veya farklı mikrodenetleyicilerle rahatlıkla kullanılabilir.

Toprak nem sensörümüz Arduino ile analog haberleşmeye imkan sağlamaktadır. Böylece Arduino’muz ile analog okuma ile sensörümüzün nem oranına göre 0 ile 1023 arasında değerler almaktayız. Bu değerler ne kadar fazlaysa topraktaki nem oranımızında bize o kadar fazla olduğunu göstermektedir.

Arduino ile Değer Okuma

Devre Bağlantı Şeması

İlk önce Toprak Nem Sensöründen analog değerleri almak için Arduino’da Analog 0 (sıfır) pinine bağlıyoruz.

int nem=0;

Alacağımız analog değerleri atayacağımız bir deger adında bir değişken tanımlıyoruz.

int deger;

Daha sonra analogRead() fonksiyonu ile sensörümüzün değerini okuyoruz. Aldığımız değerler 0–1023 aralığından 0–100 aralığına çevirmek içinde map() fonksiyonunu kullanıyoruz. Bulduğumuz bu değerleri Serial Monitör ile bilgisayarımızda görüntülüyoruz.

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop(){
deger = analogRead(nem);
deger = map(deger,0,1023,0,100);
Serial.print("Deger :");
Serial.println(deger);
delay(500);
}

Eğer kodumuzu çalıştırırsak sonuç olarak bize aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir.

Serial monitör’ü açıp değerleri görmek için Ctrl+Shift+M tuşlarına basıp açabilirsiniz.
Deger : 75
Deger : 77
Deger : 73

Böylece Arduino ile toprak ve nem sensörümüzden gelen değerleri okumuş olduk.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated İbrahim İrdem’s story.