Bak sana bir hikaye anlatayım, milyonlarca yıldır var olan dünyada, her canlı türü tek bir sonuçsuz görev için evrimleşmiştir-[ye, iç, yat, üre, öl].

Karıncalar küçülerek bu işi mikro düzeyde bu görevi rahat rahat yapmak için, kuşlar uçarak gokyuzunde rahat rahat bu görevi yapmak icin, filler ağırlıkları ile, zürafa ulaşılamayan bitkiye ulaşıp hûsumete girmeden vsvsv.

Yalnızca insanoğlu bu görev için binlerce hemcinsini öldürecek kadar işini ciddiye almıştır.

İnsanoğlu kötüdür, yani hayatı ciddiye almak kötüdür.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated İbrahim işleyen’s story.