Freelance Çalışmaya Nasıl Karar Verdim?
Celil Bozkurt
26812

merhaba öncelikle yazınız için teşekkürler , şuan çiçeği burnunda birinci sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisi ve kariyerini freelance çalışmak üzerine kurmak üzerine düşünen biri olarak bir kaç soru sormak istiyorum ;

Freelace olarak çalışmayı düşünen bir öğrenci için ne gibi önerileriniz var,nasıl bir yol izlemeliyim? yap,yapma dedikleriniz var mı ?

Aynı anda öğrenmek ve yazılım geliştirmek nasıl ilerliyor?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.