YazılımcıKafası.net’e röportaj verdim.
Backlog #001 — Mart 2016'nın İlk Haftası
Fatih Kadir Akın
195

Bu röportajı inanılmaz sevdim. HTML ve PHP’ye başlama hikayemiz çok paralelmiş. Herkesin bir içgüdüsü oluyor. Bu da bizim gibi arkadaşların içgüdüsüymüş sanırım. Eline sağlık.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.