Girişim hikayelerine bir yenisi daha: interacthings
Büşra İlter
1387

Son “aylarda” okuduğum en hoş yazılardan biriydi. Bir beyefendinin yanında, onunla omuz omuza çalışan ve aynı hedefe yürüyen bir eş görülüyor yazıdan. Adem ilter’in güleryüzünü ve alçakgönüllüğünü herkes biliyor. Bu “harika ikili” eminim ileride çok daha güzel işler yapacak. Nazarsız, tasasız, “ama”sız bir ömür dilerim. Takipteyiz!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.