Merhaba, bende Trello’ yu aktif olarak kullananlardan biriyim. Kendime göre kategori liste sistemi kullanıyorum. Şu an fark ettim ki Eisenhower matrisine benzer fakat ondan daha az etkiliymiş. Yazınızı okuduktan sonra bu yönteme göre özelleştirme yapacağım. Sağlıcakla kalın:)
Merhaba, bende Trello’ yu aktif olarak kullananlardan biriyim.
Melih ŞAHİN
11

Melih Bey merhaba, denemeye karar vermenize çok sevindim. Güzel geri bildirimlerinizi kullandıktan sonra tekrar burada belirtebilirsiniz :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.