Google Tag Manager ( GTM ) Nedir ?

Google Analyics (GA) uzun süredir web sitesi ve mobil uygulamalardaki verileri toplamaya, işlemeye, yapılandırmaya ve raporlamaya yardımcı olmaktaydı. Ardından Google 2012 yılında bu işlemleri destekleyici çığır açan Google Tag Manager (GTM) olarak bilinen aracı tanıttı.

Çok sevdiğimiz bu araç hakkında yazacak olduğum oldukça fazla yazı olacak. GTM’nin kullanışlılığına rağmen, ne olduğu, ne yaptığı ve Google Analytics’ten nasıl farklı olduğu konusunda hala çok fazla karışıklık var. Bunu çözmek adına bir kaç başlıkta açıklık getirmeye çalışalım.

GTM hakkında bilinen yanlış

Google Tag Manager konusundaki en büyük yanlış anlaşılma bu aracın Google Analytics ile aynı araç olduğu ve aynı işlevi gördüğüdür. Tam aksine Google Tag Manager tamamen farklı bir araçtır!

Kısaca;

Google Tag Manager, web sitenizde veya mobil uygulamada üçüncü taraflara bilgi gönderen JavaScript, tag veya snippetleri yönetmek için kullanılan kullanıcı dostu bir çözümdür. Sitenize, AdWords Dönüşüm İzleme ve Yeniden Pazarlama, DoubleClick Floodlight ve tabii ki Google Analytics ile sınırlı olmaksızın başka hizmetleri de ekleme işleminizi yapmanıza olanak verir.

Bir başka deyişle GTM, bu JavaScript parçalarını web sitenize ekleme işlemini basitleştirerek hayatımızı kolaylaştırıyor. Web sitenizde manuel olarak kod eklemek ya da güncellemek yerine hangi sayfada hangi kodu tetiklemek istediğinizi seçmenize olanak verir.

Google Tag Manager, üç ana bölümden oluşur:

  1. Etiket: Bir sayfaya eklenen bir kod snippet’i (genellikle JavaScript).
  2. Tetikleyiciler: Etiketleri ne zaman ve nerede yürütüleceğini tanımlar. (Satın alma sayfası gibi)
  3. Değişkenler: Etiket ve tetikleyiciler tarafından kullanılacak bilgileri almak veya saklamak için kullanılır. (GA izleme kodu gibi)

GTM önce ve sonrası

GTM’den önce, web sitenizdeki veya mobil uygulamanızdaki JavaScript kodları manuel olarak site içerisinde eklemeniz gerekmekteydi. Başka bir deyişle, izlemenizde ufak değişiklikler yapmak için geliştiricilerle birlikte çalışmanız gerekiyordu. Artık GTM, kapsamlı bir JavaScript deneyimi gereksinimini ortadan kaldıran adım adım etiketler oluşturmada size yardımcı olan kolay bir kullanıcı arabirimi sunmakta.

En önemlisi ise etiketleme işlemini artık kendi elinize alıp, istediğiniz sayfayı, istediğiniz olayı dilediğiniz şekilde kolay bir şekilde kontrollü olarak ekleyebilirsiniz!

GTM ve Analytics’i beraber mi kullanmalıyım ?

Hayır. Her ikisi de birbirinden farklı araçlar olduğu için bağımsız olarak çalışabilmektedirler. Yani Google Analytics’i kullanacak olmanız Google Tag Manager’i kullanmanızı gerektirmez. Aynı şekilde GTM için de bu zorunluluk yoktur.

GTM’in Özel Bir Araç Olmasının 7 Nedeni

GTM ile yapabileceklerinizin bir sınırı yok. Kullanım için sonsuz bir olasılık mevcut. Sayfa görüntülemeleri, etkinlikler, indirmeler, özel tıklamalar gibi verileri GTM ile belirleyip Google Analytics’e gönderebilirsiniz. Bunları GTM’siz yapmayı isterseniz her bir sayfa için farklı JavaScriptler eklemeniz gerekebilir.

1. Ücretsiz

Hem GTM hem Google Analytics ücretsiz. Özellikle GTM üzerinde hiç bir kısıtlama olmadan tüm fonksiyonlarına ulaşabiliyorsunuz. (Google Analytics 360 Suite ücretli ve farklı fonksiyonlar sunmakta)

2. Kendin Yap

Yeni bir kod eklemek için bir yazılımcıya ihtiyacınız yok! Kendiniz kolay bir şekilde ekleyip önizlemesini yapıp yayınlayabilirsiniz.

3. Sınırlama Yok

GTM’i Google ürünleri dışındaki hizmetler için de kullanabilirsiniz. Marin, comScore, AdRoll, gibi örnekleri hazırlanmış etiketleri kullanabilirsiniz. İhtiyacınız olan etiket burada yer almıyorsa özel bir etiketi ekleyebilirsiniz. GTM sadece web siteniz için değil aynı zamanda iOS ve Android uygulamalarınız için de kullanabilirsiniz. Gerçekten bir sınırlama yok.

4. Google Analytics ile Tam Uyum

GTM özel boyutlar, geliştirilmiş e-ticaret, gibi Analytics özellikleri ile tam uyumlu bir şekilde çalışmaktadır.

5. Birden Çok Şeyi Kolayca İzleyebilme

Web sitenizde birden çok takip etmeniz gereken ve sizin için önemli olan etkinlikler olduğunu varsayalım. Youtube video oynatmaları, sayfa yazdırma, ajax form göndermeleri gibi etkinlikleri kolayca takip edebilirsiniz.

6. Güvenlik

Güvenlik konusunu Google’a bırakın.GTM, ihtiyacınız olan tüm güvenlik özelliklerine sahip. Diğer Google hizmetlerinde olduğu gibi iki aşamalı giriş tabi ki burada da mevcut.. Ayrıca, hesap ve kapsayıcı düzeylerinde kullanıcılara ya da çalışanlarınıza farklı izin düzeyleri vererek erişimi denetleyebilirsiniz.

7. Test Etme

Önizleme sayesine yapmış olduğunuz değişiklikleri henüz yayına almadan önce test edebilir, hangi verilerin eksik olduğunu hangilerini alabileceğinizi net bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

GTM kısa bir tanıtımını yapan video’ya da göz atmalısınız;

https://www.youtube.com/watch?v=KRvbFpeZ11Y

İsmail Büyükarslan

Written by

Digital Strategy & Marketing

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade