© 2017 by Ice Arrojado Basit.

Inulan

Poem by Ice Arrojado Basit.


Suggested reading accompaniment. © Nadia Cripps.

Umulan pala, patawad ‘di ko napansin,
Nasundo ka sana ngunit
May bagyong bumubuhos sa’king mga mata,
Natabunan ang aking paningin.

Habang nilulusob mo ang baha,
Ako nama’y nalulunod sa damdamin.
Halika, ang iyong mga damit at aking puso,
Sabay nating tuyuin.

Nagtimpla ako ng kape,
Simpait ng mga atraso natin,
Panulak habang nilulunok
Ang mga salitang binitiwan natin.

Kapag tumila na ang pagbuhos ng langit,
Paalam sinta, balot na ang aking mga gamit.
Umulan pala, patawad ‘di ko napansin,
Abala kasing nilinis ang sahig
Sa mga bagay na tinapon natin.

Like what you read? Give Ice Arrojado Basit a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.