© 2017 by Ice Arrojado Basit.

Pawis

Spoken Word piece by Ice Arrojado Basit.


Suggested reading accompaniment.

[Tinanong mo ako noon, habang tayo’y magkatabi,
Kung bibigyan ng pagkakataon, ano’ng isang bagay na nais kong gawin.

Ang sabi ko’y isara ang mga ilaw at matulog nang narito ka sa aking mga bisig.]

Isang patak ng oras…
Ilang patak ng pawis…
Mga hingang malalim.
Nangangatog, nanlalamig.
Di naman tayo tumatakbo,
Pero bakit ako naghahabol.

Isang segundo pa,
Ilang buntong-hinga,
Sabay ng pag-langhap,
Ang di piniling pagtanggap,
Malayo na’ng narating ng mga kamay ng relo,
Ang aki’y di parin nakakarating sa mga kamay mo.

Nasaan ka na?
Nariyan ka ba sa mga bituin?
Ikaw ba ang hamog na sa gabi’y nakabalot sa akin?
Pinasyalan ko ang mga bakas natin;
Para lang balikan ang pakiramdam na tayo pa’y magkapiling.

Nasaan ka na?
Kupas na ang mukha mo sa aking alaala,
Ang bahagi mo ng kama ay patag at malamig na.
Pininta mong larawan nating dalawa, 
Kasama sa hangin ng mga dahong nalagas na.

Nasaan ka na?
Bakit sa panaginip ka na lang nakikita?

[Tinanong mo ako noon, habang tayo’y magkatabi,
Kung bibigyan ng pagkakataon, ano’ng isang bagay na nais kong gawin.

Sana pala’y humingi na lang ako ng mahabang halik, para kahit sa loob ng ilang sandali, masabing ika’y naging akin.]