Melkein sadan työhakemuksen jälkeen hän oli meenettää toivonsa. Tänään tulee kolme vuotta siitä, kun Therese oli vielä työtön. Hän on yksi Stormbergin taitavista tuote-eksperteistä, joka kohtaa asiakkaat aina ektra iloisella hymyllä.

Olen iloinen voidessani kokea, että osaan työni ja pystyn vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Vielä parempaa on, kun asiakas kehuu tai sanoo, että olen tehnyt työni hyvin, Therese sanoo.

Koulussa hän oli yksi niistä, jotka istuivat luokkahuoneen takaosassa. Therese ei aina uskaltanut viitata ja pyytää apua, vaikka olisi tarvinnut sitä.

Image for post
Image for post
Therese Isabelle Larsen kertoo olevansa hiljaista tyyppiä. — Kun aloitin työskentelyn Stormbergilla, uskalsin ensimmäistä kertaa aloittaa keskustelun ihmisten kanssa. Nyt se sujuu luontevasti. Stormbergilla on annettu aikaa sanoa mielipiteensä ja siitä on kiitelty, kuten pitäisikin, hän sanoo.

-Minulla koulussa oli aina tylsää ja keskittyminen vaikeaa. En ole mikään teoreetikko, viihdyin parhaiten käytännön aineiden parissa, hän kertoo.

Therese Isabelle Larsen kasvoi Vålerissa Solørissä. Hän piti ratsastuksesta ja retkeilystä metsässä. Kun Therese alkoi suunnitella tulevaisuutta, hän muutti Hamariin opiskelemaan. Siellä hän kokeili useampia aloja, kuten Lapsi- ja nuorisotyöntekijän koulutusta, mutta opetuksen seuraaminen tuntui vaikealta, eivätkä opinnot vaikuttaneet sopivan hänelle. …

About

Ida Kristine Moe

Kommunikasjonssjef hos Stormberg

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store