เปลี่ยนชื่อ Hostname บน Ubuntu 16.04 โดยไม่ต้อง Restart

หากเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ Hostname บน Ubuntu ตัวเก่งของเรา (เหมือนกัน Computer Name บน PC นั่นแหละ) สำหรับสาย Command ล้วนก็สามารถเปลี่ยนได้ 3 วิธีด้วยกัน โดยที่เครื่องไม่ดับนะ..

ก่อนอื่นก็เปิด Terminal หรือ Putty (สำหรับ Windows) แล้ว SSH เข้า Ubuntu Service ของเราเลย

แน่ใจนะว่า User ที่ใช้มีสิทธิ์เป็น Super User หรือไม่ก็ใช้ root เข้ามาก็เริ่มทำตามนี้เลย

  1. เปลี่ยนชื่อแบบ Temporarily ก่อน แล้วจะเป็นชื่อใหม่ถาวรเมื่อมีการรีสตาร์ทครั้งต่อไป
sudo hostname NEW_NAME_HERE

2. เปลี่ยนชื่อแบบถาวรไปเลย ใช้ nano หรือ vim เพื่อเข้าไปเปลี่ยนชื่อใหม่โดยตรงเลยที่ไฟล์ 2 ไฟล์ ตามข้างล่างนี้

sudo nano /etc/hostname
sudo nano /etc/hosts

เมื่อเข้าไปแล้วเราจะเห็นชื่อเดิมอยู่ ก็แค่เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่แทน.. แล้วก็บันทึกทั้ง 2 ไฟล์ สุดท้ายก็รันคำสั่งข้างล่างเพื่อ Restart Service (เครื่องไม่ดับนะจ๊ะ)

systemctl restart systemd-logind.service

3. ทางลัด.. ใช้แค่คำสั่งนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้เลย

hostnamectl set-hostname NE
Like what you read? Give Ideagital Tech a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.