Image for post
Image for post

Gün geçtikçe hızlanan hayat akışı nedeniyle her bilgiye her an ve hızlıca ulaşmak insan kaynakları için de büyük önem taşır. Bulut tabanlı insan kaynakları yazılımı ile internet bağlantısının olduğu her yerden ve her cihazdan gerekli işlemler kolaylıkla yapılabilir. Bu yazılımlar insan kaynakları yöneticilerine hem hız hem de yüksek güvenilirlik sağlar.

Çalışan gelişimi ve mutluluğunu ön plana alan modern insan kaynakları açısından bulut tabanlı insan kaynakları sistemleri büyük önem taşır. Yeni nesil insan kaynakları programları, personellerin tüm yazılım işlevlerine ve özelliklere internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden ulaşmasını mümkün kılar. Böylelikle çalışanlar işlemlerini özgürce ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

Bulut Tabanlı İnsan Kaynakları Yazılımı Nedir?

Bulut tabanlı insan kaynakları yazılımı; personelleri takip etmek, iş gücünü olabildiğince hızlı şekilde kanalize etmek, puantaj hesaplamaları, etkili vardiya düzenlemeleri yapmak için kullanılabilecek akıllı bir sistemdir. Bu sistem ile ihtiyaç duyulan herhangi bir personelle ilgili bilgiye, günün her anında kolaylıkla ulaşılabildiği gibi vardiya yönetimi ya da bordrolama gibi karışık işlemler dakikalar içinde tamamlanabilir. …


Image for post
Image for post

İK analitiği, insan kaynakları yönetimi alanının zaman içerisinde önemli ölçüde değişime uğramasıyla gündemimize yerleşmiştir. İnsan kaynakları uzmanları bir organizasyonu yönetmenin “insani” yönlerine odaklanırken her geçen gün teknolojiye ve verilere daha çok bağımlı hale geldiler. İşte bu verilerin İK süreçleri üzerindeki etkisi “insan kaynakları analitiği” adında yeni bir disiplin ortaya çıkardı.

İK analitiği, insan kaynakları süreçleri içerisinde meydana gelen verilerin çeşitli yöntemlerle analiz edilmesi sonucunda İK’da veriye dayalı karar verme kültürü oluşturulmasını sağlar. Bu yöntemler; istatistiki analiz, veri madenciliği ve veri görselleştirmesidir. Bu veri ve yöntemler sayesinde İK uzmanları artık çalışan kişilik analizlerinde veriye dayalı kararlar alabilirler. …


Image for post
Image for post

İşe alım süreci, kuruma ve pozisyona en uygun adayı seçme esasına dayanan ve özenle yürütülmesi gereken bir süreç olduğu için profesyonellerin hem ön yargılarından kurtulmasını hem de normalde davrandığından daha adil davranmasını gerektiriyor. Bilinçsiz ön yargı kurbanı olmadan işe alım gerçekleştirmek için bazı yöntemleri uygulamak ve adayları belirli etiketler nedeniyle süreçten elememek çok önemlidir.

İşe Alımlarda Bilinçsiz Ön Yargı Nedir?

About

idenfit

new way of human resources & workforce management software https://www.idenfit.com/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store