วิธีเรียนรู้ Technology ใหม่ๆ
Tanapol Nearunchorn
1022

ช่วยผมได้เยอะเลยครับ ไม่เคยสงสัยเรื่องนี้เลย เห็นเทคโนโลยีใหม่ๆ มา เราก็วิ่งเข้าใส่อย่างเดียว จนลืมไปว่าเราต้องเริ่มปีนจากโคนต้น ไม่ใช่กระโดดจากยอดต้นหนึ่ง ไปอีกต้นหนึ่ง หารู้ไม่ว่า ยอดต้นที่เราโดดไปมันไม่มีโคน ขอบคุณมากครับที่ตบกระบาลผมให้มีสติขึ้นมา

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.