FC-EX’de öğrencilerimizin 2019–2020 döneminde gerçekleştirdiği uygulamalı çalışmalardan ve projelerden örnekleri bulacaksınız.


İEÜ İletişim Fakültesi’nin bu yıl yedinci kez düzenlediği liselere yönelik İletişim Atölyesi 16–17 Ocak tarihleri arasında altı farklı liseden toplam 86 lise öğrencisinin katılımıyla gerçekleşti. Lise öğrencilerini iletişim alanındaki konular ve uygulama alanlarıyla tanıştırmayı amaçlayan etkinlikte medya, yaratıcı belgesel ve oyun atölyeleri yapıldı. Eğlenceli bir ortamda uygulama yapma şansını elde eden öğrenciler iki gün boyunca birlikte çalıştıkları atölyelerde haber ürettiler, belgesel çektiler ve oyun tasarımı üzerine kafa yordular. Atölyenin bitiminde yaptıkları sunumlarla üretimlerini sergileyen öğrenciler, yürüttükleri çalışmalar neticesinde sertifika almaya hak kazandılar.


İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin 2012'den bu yana her yıl düzenlediği İletişim Atölyesi’nin altıncısı 18–19 Ocak 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Bu yılki İletişim Atölyesi’ne Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi, TAKEV Lisesi, Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Çamlaraltı Koleji ve Gazi Anadolu Lisesi’nden 30 öğrenci katıldı.

İEÜ İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi // Faculty of Communication, Izmir University of Economics

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store