Namukas LA: “Terapija”
Eleonora Jonusiene
31

Mes patys nežinome savo galimybių ribų, kol gyvenimas neįstato mūsų į nežinomą, nepatirtą, “nekomforto zoną. Kol kas akivaizdu, kad puikiai susitvarkai ☺

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ieva Zukauskaite’s story.