De verliezer die wint

Verliezen is niet leuk, maar je kan er wel iets van leren, zolang je er niet aan onderdoor gaat. Na verlies is mijn conclusie dat het beste dat ik kan doen is nieuwe doelen gaan stellen. Het vertrouwen niet opgeven en op een nieuwe manier gaan bedenken hoe je de doelen die je niet hebt gerealiseerd alsnog gaat halen.

Het zit niet in mijn karakter om mijn verlies te nemen, maar door dat te doen, open ik wel de eenvoudigste weg om uiteindelijk mijn doelen te bereiken. Dus ik pak mijn verlies en denk na hoe ik er uiteindelijk toch gewoon komen kan. Ik ben teleurgesteld in mijn directe omgeving. “But you always meet twice” zei mijn oude baas. En ik geloof ook dat uiteindelijk eerlijkheid het langst duurt. Of nog beter misschien dat Heerlijk het langst duurt.

Annie M.G. Schmidt & Harry Bannink vonden dat ook al. “Wat had u gehad willen hebben?” Wij hadden die LP vroeger in de kast staan. Ik vond het maar een raar verhaal. Begreep er niets van. Maar ben er weer eens naar gaan luisteren. En dan denk ik nu eigenlijk precies wat zij toen ook al dachten. Er is in de tijd niet veel veranderd.

Mijn pakken waren nooit afschuwelijk. Daar lag het niet aan. Al heb ik net een Pacman Opposuite gekocht voor het lustrum, dat gewoon écht niet kan. Vond ik wel grappig. Omdat het kan. Niemand kan er nog iets over zeggen. Nee, het lag helemaal nergens aan. En het ligt nog steeds nergens aan. Ik neem mijn verlies nu wel, maar ik heb eigenlijk helemaal niets verloren. Sterker nog, ik kan alleen maar winnen. En ben daarom maar nieuwe doelen aan het stellen op alle vlakken. Als je het één niet halen kan, span je dan in voor het ander.

Ik ga er van uit dat de lente gewoon mooi eindigt. Dat er straks in de late lente iets te vieren valt, dat ik mijn nieuwe doelen heb gerealiseerd en de oude mislukte doelen ben vergeten. Dan kan niemand zichzelf, mij of een ander iets meer verwijten. En trots zijn dat ik of hij of zij heeft geleerd. En mezelf gelukkig kan prijzen dat er nog een toekomst is.

Heerlijk duurt het langst. En de verliezer wint.

https://www.youtube.com/watch?v=x97IDjbOXVk

Like what you read? Give Igor Verhoeven a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.