Ik ben geen kiezer meer

Over zinloze pogingen om aandacht te trekken

Ik ben geen kiezer, er valt namelijk niets te kiezen. Kieswijzers, tv-debatten en het radionieuws kunnen mij niet overtuigen. De krant lees ik niet meer, nou ja ik gooi elk weekend een weekendabonnement in de papierbak. Beetje zonde. Ik hoor en zie en krijg dus wel dingen mee op internet en soms nog op tv en radio. Maar het waarheidsgehalte, de objectiviteit en de diepgang daarvan zijn vooral jammer en ongeloofwaardig. Het gaat nergens meer over, politiek is retoriek die helaas wordt bedreven door lieden die de echte retoriek niet vaardig zijn en die ook niet kunnen omgaan met de nieuwe orde, die online meer afleiding zoekt dan traditionele media hun ooit hadden kunnen geven.

De publieke opinie wordt al niet meer bepaald via papier. Tweets, posts en nieuwsbrieven gaan dit voorjaar meer bepalen voor ons land dan print, radio en tv ooit hebben gedaan, een ontwikkeling die nauwelijks meer als een verrassing kan worden bestempeld. Maar toch is er ophef over het feit dat lijsttrekkers geen zin meer hebben in een tv-debat of er de objectieve meerwaarde niet van inzien. Ik geloof dat televisie langzaam sterft als massamedium. Ondanks de pieken in Superbowls en misschien zelfs nog wel in dat debat zonder de échte opinieleiders. De traditionele televisie (broadcast) is op weg naar het einde. En niet meer het podium voor de politiek die op zoek is naar brede aandacht van de kiezer. Dat lijsttrekkers debatten afzeggen is hautain in de ogen van het Hilversumse establishment, maar er schuilt wel een belangrijke boodschap achter. Televisie is niet meer het belangrijkste podium en daar kunnen de omroepbazen niet zo goed tegen.

Helaas is er geen dominant alternatief kanaal dat de kiezer objectief kan helpen een weloverwogen keuze te maken. Er zijn allerlei kieswijzers die elkaar tegenspreken, je moet je opgeven voor een proef-abonnement om een inhoudelijk artikel te kunnen lezen op internet en ik vertrouw de zogenaamd objectieve en onafhankelijke blogs, nieuwssites en andere uitgaven helemaal niet. Wie garandeert ons dat zij goede journalistiek bedrijven en zich baseren op betrouwbare bronnen?

Nederland heeft nu een sterke premier nodig. En een weldenkend kabinet en een kundige afvaardiging in de 2eKamer. Ik ben bang, gezien het beschikbare aanbod, dat we internationaal steeds verder op achterstand komen te staan. Er is niemand die er boven uit steekt. De mensen die het hardst roepen hebben geen boodschap, maar krijgen wel de meeste aandacht. En worden straks nog gekozen ook. Zo blijven we een klein landje, met een steeds grotere mond, wordt er internationaal steeds minder naar ons geluisterd en hebben we daar vanzelf steeds minder te vertellen.

Er viel ooit wat te zeggen voor de demagogie van Pim Fortuyn (laten we hem niet vergeten) en later Geert Wilders. Ze hebben bereikt dat de politiek zich eindelijk weer eens inhoudelijk moest verantwoorden. Maar de campagnes anno nu missen inhoud en het onderlinge debat is in plaats van beschaafd vaak gewoon onbeschoft. Het enige dat deze politieke generatie bereikt, is dat ze mij hiermee niet bereiken. De muitende bijna-meerderheid gaat daarnaast het vertrouwen van andere partijen niet winnen en gaat zelf niet komen met redelijke oplossingen of alternatieven. Dus worden we straks weer geregeerd door overgebleven volksvertegenwoordigers waar niemand iets mee heeft. Omdat ze geen zelfvertrouwen en daadkracht tonen. En dus verandert er weinig tot niets en vervreemdt de politiek zich alleen maar verder van de kiezer.

Ik ben al geen kiezer meer. Ik hoef deze onzin namelijk niet meer te horen of te zien. En ik wil ook niet stemmen op iemand waar ik niet achter sta. Een stem moet je verdienen en ik zou niet weten waarom iemand mijn stem nog verdient. Ik ben geen kiezer meer.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.