Netwerken

Ik was gisteren in de RAI op de Hotellotop. Netwerken in een prachtig voorbeeld van een mooie tribe. Natuurlijk, dat was ook het thema, maar als je daar staat tussen 1ooo man op de borrel, dan heeft het ook echt iets gezamenlijks en hoor je er gewoon bij. Het is niet normaal, maar het is inmiddels ook weer zo gewoon dat het allemaal vanzelfsprekend lijkt. Maar dat is het dus niet. Zóveel gelijkgezinden elk jaar weer aan elkaar verbinden, dat is niet zomaar een kunstje, dat is een verdienste. Dat heeft Hotellotop echt héél goed gedaan. Een boeiend en vlekkeloos georganiseerd programma afdraaien, lijkt routine, ziet er eenvoudig uit, maar is de vrucht van jaren hard werken en denken, zoeken en uiteindelijk vinden van de juiste formule. Een zaal vol betrokken mensen boeien, dat doe je niet met een inderhaast verzonnen programma, dat doe je met een doordachte voorbereiding en een goede invulling van de dag. Hotellotop heeft dit jaar uitermate goed aangevoeld wat de mensen uit de tribe boeit. Een perfecte mix gepresenteerd van korte en boeiende talks, de onvermijdelijke award ertussendoor en een goede keynote spreker op het eind. Om vervolgens met zijn allen het glas te heffen op een nieuw jaar met nieuwe kansen. Het juiste format lijkt gevonden, waar de Hotello’s elkaar al lang hadden gevonden. Compliment voor een mooi event!

Like what you read? Give Igor Verhoeven a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.