Derde Deva Randevu, Murat Menteş, Alfa Yayınları, 2019.

Derde Deva Randevu 1 kitabı ile 2020 yılına giriş yapmıştım. 2. kitaba devam etmemek olmaz diye düşündüm. Bu neticede Derde Deva Randevu 2 kitabından konu başlıklarını, kendimce önemli hissettiğim ve altını çizdiğim kısımları derleyip sizler ile paylaşmak istedim.

Kitaba başlamadan önce, kitabın arka kapağında yer alan “Enteresan, matrak ve bilgi dolu” cümlesinin hakkını fazlasıyla veren bu kitap, Hakan Karataş’ın çizimleriyle daha da güzel bir boyut kazanarak, biz okurlara güzel bir eser hazırlanmış.

Bu kitabı hazırlayan herkesin emeğine sağlık.

İyi okumalar…

Image for post
Image for post

Adalet, dedikoduyu önler.

Hükümdar zıvanadan çıktığı halde herkes ona itaat ederse, devlet batar.

Sokakta duyduğunu caddede söyleme beyinsizliktir.

Fakirlik bile cimrilikten yeğdir.

Şatafatı, ataleti ve pisboğazlığı zevk edinme.

İsraf, deliliğe yaklaştırır.

Öğrenmek yalnızca bilgi edinmek değil, insanın kendi kişiliğini inşa etmesidir.

Ölüm eski bir antlaşmadır, asla bozulmaz.

Aşk vazgeçmektir bazen maşukuna vuslattan

Müsterih olamazsın, vermezsen hiç almadan.

İmkan yoktu gözümü o yârdan ayırmama,

Şekerden bir kılıçla kalbimi yarıverdi.

Taş kalbe girmek muhal, kırık kalbe gir sen de.

Ayrılık bitse bile yalnızlık zor biter be.

Dedikodu boş lafa sakın ha kulak verme…

Liyakatsizlik yaygınlaştıkça ahlaksızlık otomatikleşir.

Servet karşısında hukuk ve ahlak zayıf düştüğünde toplum bozulur.

Lüks içinde yaşama arzusu, katı yürekli olmanın belirtisidir.

Sevgili, yanımızdayken de yanımızda yokken de aynı etkiyi uyandıran kişidir.

Bir sevgili her şey değilse hiçbir şeydir.

Kaba insanların hoyratlıkla haz elde etmesinden bir iyilik doğmaz.

Parayla mutluluk satın alabilirsin fakat başkalarına.

En büyük manevi ihtiyacımız umuttur.

Gençlere kederi yasaklıyorum.

Gençler erken kalksınlar. Her başlangıçta, her siftahta bereket vardır.

Gerçeklerle barışık olmayan kimse kaybolur.

Bir insan eğer dünya hakkında yorumlarda bulunacaksa, ufku da en az dünya kadar geniş olmalı.

Öfke, sahibini uyuşturur; bu uyuşukluk çevredekilere de sirayet eder.

Bir aptal, ona hayranlık duyacak daha aptal birini her zaman bulur.

Cehalet masumiyet değil, bir günahtır.

Aşk, harika bir bilmecedir.

Benciller kıskanç olur.

Aşık olunca sakin olmaya bakın. Gönlümüze söz geçiremeyiz ama davranışlarımızı kontrol edebiliriz.

Dindar görünmek, günahlarını gizlemeye çalışanların taktiğidir.

İmkansızlık, umutsuz olmayı gerektirmez.

Fikir özgürlüğü olmadığı zaman, eğitim, toplumu medeni bir yola götüremez.

Köylü kadınlar olmasa, Türkiye, Milli Mücadele’den alnının akıyla çıkamazdı. Yazık ki kadınları tarihten kolayca siliveriyorlar.

Sahip olmaya değil, sevmeye inanırım. Esasen sevdiğimiz şey bizimdir. Kimse kalbimizden onu söküp alamaz.

Demokraside çoğunluğun mutluluğunu sağlamanın yanında, azınlığın ve bireyin hakkını korumak elzemdir.

Dünyanın büyük yalanlarına inanmak iyi bir insan olduğumuzu kanıtlamaz.

Teknolojinin ilerlemesi, insanlığın ilerlediği anlamına gelmez.

Aşk, farklılıkta benzerlik görme yetisinden doğar.

Aşk, iyileştirici bir hastalıktır. Hayatı dondurur ama çürümeyi durdurur.

Sanatın bugünkü görevi, düzene kaos getirmektir.

Gerçeklerden en çok iktidarlar korkar.

Kula kul olma, el ayak öpme, kirlenmesin ağzın.

Eşekler, ağır semerlerden şikayetçiymiş. Toplanıp, semercinin ölmesi için dua etmişler. Semerci ölmüş fakat bu defa işi devralan oğlunun yaptığı bozuk semerlerdeki çiviler eşeklerin sırtına batıyormuş. Endişeli eşekler ne yapsak diye konuşur tartışırken, öteden yaşlı bir at seslenmiş: “Semerci ölsün diye dua edeceğinize, Allah’tan , sizi eşeklikten kurtarmasını dileyin!”

Sanatçının hası, “Bir şey olmak” peşinde değildir. “Bir şey yapmak” derdindedir.

Demokrasi, ötekinin özgürlüğünü, refahını, onurunu düşünmek, korumaktır.

Kendi yurttaşını hangi nedenle olursa olsun dışlamak, küçümsemek, bir sömürgeci tavırdır.

Saygı nedir bilmeyen toplumlarda, insanlar birbirlerini anlamayı ve sevmeyi öğrenemezler.

Sorumluluk bizim özgürlüğümüzün temeli. Sorumluluktan kaçarsak, özgürlüğümüzü yitiririz.

Sabır, düşünmek için zaman sağlar ve bir müzakere zemini yaratır.

Ahlakı reklamlardan öğrenemezsiniz.

Bilge, kendisini, diğer varlıklardan ayırmayan kişidir.

Sanat, insanların zihnini ve gönlünü etkiler, değiştirir.

Türk insanı kendini felsefeyle değil şiirle, düşünceyle değil duyguyla ifade ediyor. Türkiye’nin sesi şiirdir.

Türkçe bilenin işi rastgider. Türkçe’yi iyi bilenin işi daha da rastgider.

Hoşgörü bir özgürlük araştırmasıdır. Değerli ile değersizi bir tutma değildir hoşgörü. Onları sıraya koyabilmektir.

Modern üniversiteler, işsizlik probleminin kamufle edildiği park alanlarıdır. Tarihte ilk defa insanlar 30 yaşına kadar eğitim görüyorlar. Bu normal değil.

Bir insanın asıl üniversitesi kişisel kitaplığıdır.

Kitaplar inanmak için değil, anlamak için okunur.

Din cevapsız sorulara cevap verir.

İyi bir öğrenci mavi bir ay kadar nadir bulunur.

Bir kap ancak boş ise işe yarar.

Öfkeyle bağıran kimse, korkuyla çığlık atan gibidir; kendini iyi ifade etmiş olamaz.

Bir Çin atasözü der ki “Ay suda yansıdığında, su ayın parlaklığını ay ise suyun berraklığını ortaya çıkarır”

İlk görüşte aşka inanırım ama ikinci kez bakmayı da ihmal etmem.

Erken kalk dostum. Şehirde sabah uyanan ilk insan olmaya bak.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store