Güneş enerjisiyle çalışan ve geçen ay dünya turunu tamamlayan “Solar Impulse 2” uçağının mucidi ve pilotu Andre Borschberg, iki yıl içinde tamamıyla güneş enerjisiyle çalışacak insansız hava aracı (drone) üretmek istediklerini söyledi.

Like what you read? Give İki Manyak a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.