voedselbanksy

Ik lig in mijn bed. Ik ben moeier dan Dirk Kuyt na 90 minuten zwoegen in Porto Alegre. Want zaterdag was Damn Food Waste in het Noorderplantsoen.

De aanloop naar zo’n evenement is enorm. Waar haal je honderden kilo’s eten vandaan? Stierenballen, waar hangen die behalve onder een stiertje? Hoe stuur je 70 vrijwilligers aan?

Uiteindelijk was het een groot succes, daar ga ik verder geen woorden aan verspillen. Want googelen kunnen jullie zelf.

Naast dat het een feestje was, is me een ding bijgebleven. Blijkbaar is er een enorme bereidwilligheid om elkaar te helpen. De gemeente sprong in, BFAM en Bambeats draaiden vrijwillig fijne plaatjes, Clayground Industries maakte een te gek t-shirt, en boeren en telers kwamen massaal met ingrediënten voor de soep aanzetten.

Eigenlijk precies wat Ulfert — directeur van de voedselbank — zegt. Laten we voor elkaar zorgen. Met elkaar samenwerken, en op die manier de wereld mooier en beter maken. “En dan kan de voedselbank dicht”.

Maar daar zijn we nog niet. De voedselbank in Groningen is over 14 dagen leeg (wat inhoudt dat 600 gezinnen geen pakket meekrijgen die week). Waar je vogels de winter door moet helpen, moet je klanten van de voedselbank de zomer doorhelpen. Want dan zijn er minder mensen in de kerk en kunnen de kleuterklasjes geen inzamelingen doen. En dat is een probleempje.

Als Damn Food Waste georganiseerd kan worden kan de voedselbank ook wel dicht op termijn. Wie heeft er ideetjes?


Originally published at eengarde.nl.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.