Danışmanlık ilanı ver

Uluslararası Para Fonu (Danışmanlık ilanı ver), dünya ekonomisinin, 1930'lardan bu yana karşılaşılan en tehlikeli finansal şoktan dolayı, ilan ver önemli bir düşüşe girmekte olduğunu bildirdi.

IMF ve Dünya Bankası’nın yıllık Güz Toplantıları Danışmanlık ilanı ver ankara öncesinde yayımlanan Dünyanın Ekonomik Görünümü raporunda, küresel büyümenin, 2008'de önemli ölçüde yavaşlaması ve ilan ver ile mütevazı bir toparlanmanın, ancak 2009'un erken olmayan aylarında başlamasının beklendiği dile getirildi.

Raporda enflasyonun, enerji ve gıda fiyatlarındaki Danışmanlık ilanı ver artıştan dolayı halen yüksek olmayı sürdürdüğü, ilan ver ancak bunun yumuşamasının beklendiği belirtildi.

Raporda, “durum, olağanüstü belirsiz ve kayda değer olumsuz risklere maruz. Politikada acil sınav, finansal koşulların istikrara Danışmanlık ilanı ver kavuşturulması ve bu arada yavaşlayan bir ortamda ilan ver ekonomilerin sürdürülmesi ve enflasyonun kontrol altında tutulması” denildi.

Bu gelişmeler ışığında, ortalama küresel büyümenin, Danışmanlık ilanı ver geçen yılki yüzde 5 rakamından bu yıl yüzde 3,9'a gerilemesinin beklendiği bildirildi.

2009'a ilişkin küresel büyüme de yüzde 3 olarak tahmin edildi.

“TÜRKİYE’DE DE BÜYÜMENİN YAVAŞLAMASI BEKLENİYOR”

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayımladığı ‘’Danışmanlık ilanı ver Dünyanın Ekonomik Görünümü’’ raporunda, ilan ver olumsuz dış koşullardan dolayı Türkiye’de de başka yerlerde olduğu gibi, kısa vadede büyümenin yavaşlamasının beklendiği dile getirildi.

Raporda, Türkiye’ye değinilirken, “kötüleşen dış görünüm ve Danışmanlık ilanı ver hala yüksek olan mal fiyatlarının tüketim ve ilan ver yatırımlara etkisi ışığında, güney ve güneydoğu Avrupa ile birlikte Türkiye’de de büyüme zayıflayacak” denildi.

Türkiye’nin bu yıl GSYH’nin yüzde 3,5'i oranında büyümesinin beklendiği belirtildi.

Gelecek yılki büyüme tahmini ise yüzde 3 olarak dile getirildi.

Türkiye için tüketici enflasyonu beklentisi, aylık ortalamalara göre, bu yıl yüzde 10,5 olarak verildi. Yine aylık ortalamalara göre gelecek yılki enflasyon ise yüzde 8,4 olarak tahmin edildi.

Cari açık beklentisi de Türkiye’de bu yıl GSYH’nin yüzde 6,5'i, Danışmanlık ilanı ver gelecek yıl da GSYH’nin yüzde 6,7'si ilan ver olarak ifade edildi.

Raporda, haziranda Türkiye’de enflasyonun çift haneli rakamlara ulaştığı anlatıldı. Bu gelişmede hem yüksek iç talebin, hem de Danışmanlık ilanı ver yükselen gıda ve enerji fiyatlarının rol oynadığına işaret edildi.

Bu çerçevede Türkiye’de para politikasının ilan ver sıkılaştırıldığı hatırlatıldı.

Dövizdeki değer kaybının da faiz artırımlarına Danışmanlık ilanı ver karşın enflasyona katkıda bulunduğu anlatıldı.

Kaynak : Danışmanlık ilanı ver