Hiçlik İçindeki Tutarsızlıklar…

Neden müslümanız? Neden büyük şirketlerde çalışmak caziptir? Neden kadın özgür olmamalı? Herkesin temenni ettiği -cinsellik- ancak ayıplamaya hazır olduğu şeyleri neden bu kadar seviyoruz? Yüzbinlerce yıllık insanlık tarihine rağmen safkan Türk, Kürt kalmış mıdır? 1500 yıl önce yazılmış bir kitap nasıl hiç bozulmadan kalır? Tek din, tek tanrı ve elçiye inananlar neden mezheplere bölünür? İnsanlar neden evlidir? Aile mukaddes midir? Her gün patlarsa bombalar hayatın olağan bir parçası olur mu? Homoseksüellik neden ayıplanır? Seni yaratacak kudret senden neden korkmanı ister? Herkes neden aynı fotoğrafı -selfie- çekilir? Neden insan o ayakkabıyı giymek ister? Kadınlar neden evlenmek isterler? Erkek neden peşinden koştuğu kadına öfke duyar? Aşk edebi bir kurgu mudur yoksa biyolojik bir gerçeklik mi? İnsanoğlu tek eşli olmayan bir memeli olmasına rağmen neden kendini tek eşliliğe zorlar? Çocuğunu ve ailesini mukaddes gören biri soluyacağı havayı sağlayan doğanın katledilmesine neden kayıtsız kalır? İçki neden kötüdür? Kötü olan neden bu kadar keyiflidir? Sarhoş şair mi kötüdür recmetmeye yeminli sofu mu? Rakı neden pahalıdır? Zenginliğin ne kadarı yeterlidir? Para hırsı nelere değerdir? İnsan neden kudretin peşinde koşar? Bir diktatör -tek bir insan suretli karakter- nasıl milyonlara hükmeder? Kültür mü daha kuvvetlidir din mi? İnsan neden liderlik mekanizmasına ihtiyaç duyar? Sağlığımız ve geleceğimiz pahasına daha ne kadar betona yer açabiliriz? Hiç orman kalmamacasına inşaat yapılır mı? Din kutsal mıdır? Ahlaklı bir ateist ahlaksız -pedofili- bir sünni müminden üstün müdür? Allah eleştirilirse ayıp olur mu? İnsan eleştirirse ayıp olur mu? İçine doğduğu hayata ne olursa olsun -kolay ve rahat bir hayat için- olabildiğince adapte olmak makul müdür? Eğer makulse bu vasatlığın kabulü müdür? Bu denli muhafazakar insanlar ne zaman günah olan fotoğrafı/resmi sosyal medyada bu kadar rahat kullanır oldular? Türbanlı kadınlar hangi dini doktrine dayanarak vücut hatlarını ortaya çıkaran şeyler giyerler? Dünyanın en iyi devlet yönetimi biçimi neden kendine bir hayat çizemeyen insanlara ekonomipolitiği bilgisi gerektiren siyasi seçimler sunar? İnsanlar içine doğdukları alt kültürlere neden sıkı sıkıya bağlıdırlar? Biz kimiz? Onlar kim? Onlarla bizi ne ayırıyor? Şirket, din, devlet, millet bizim kurgusal ürünlerimiz ise nasıl bu denli etkili mekanizmalar? Biz inanmayı bıraktığımızda yok olacak kurgusallıklar nasıl dünyaya hükmederler? İnsanoğlu kendi kurduğu şirketlere neden biat eder? Varlığımızın biyolojik sebepleri üreme ve hayatta kalmaksa var olduğumuz dünya pahasına da -onu tüketerek- çocuk doğurmak tutarlı mıdır? Cinsellik ve üreme yegane amaçsa az biraz haz uğruna mı yaşıyoruz yoksa kodlanmış biyolojik buyrukların emriyle mi? Her an ölebileceğini bilen bir canlı neden hiç bu gezegeni terk etmeyecek gibi yaşar? Yükselen muhafazakarlar neden inançlı olmalarına rağmen kanaatkar olmayıp şaşa içinde yaşarlar? Harcayamayacağın paralar uğruna bir ömür verecek denli çalışmak başarı mıdır? Çok başarılı olup sadece başarı ile beslenen bir ruh başarının kölesi olduğu için aslında başarısız mıdır? Reşit olgunluktan yoksun insanlara -çocuklara- din biçmek insan haklarına aykırı değil midir?

Tüm yıkım ve patlamalar sorgulamamayı kültür haline getirmiş, geleni olduğu gibi kabul eden, tüm çabasını içine doğduğu dünyaya adapte olmaya adayan, bu pislik içerisinde boklara batsa da içinde yüzse de bir hayat yaşadığına inanan, evlenildiği için evlenen, selfi çekildiği için çekilen, kredi çekildiği için çeken, ömür boyu ev almak için çalışan, birileri dünyanın en güzel hissi diye etiketledi diye çocuk yapan, çocuk yapma fikrini içselleştiremediği için sevgisiz çocuklar büyüterek geleceğin sakat ruhlarının tohumlarını eken, hırsları uğruna -hayatta kalmak için ki kalsa nolur bilmeyen- iftira, yalan ve şiddete bulaşmaktan çekinmeyenlerin çaldığı trilyonlardan saçılan bozuk paraları toplamaya adanmış, ruhundaki gediği ve sakatlığı tüketerek yamamaya çalışan, reklam, geleneksel ve sosyal medya buyruklarıyla yaşayan, olanı doğal ve olması gerektiği için olduğunu kabul edenlerin, sorgulamayan, kolaycı zihinlerinde yaşanıyor. Yer yüzünün gerçekliğinden bağımsız kurgusallıklarımıza yenilecek, onları sorgulamayacak kadar zayıf varlıklarız. Korkak, korkaklığını bastırmak için gaddar, ürkek, ürkekliğini örtmek için sinsi ve kabullenmiş zihinlerin kör karanlığındaki patlamalardır o dumanlı, gürültülü alevler…

Like what you read? Give genco ilgin elcora a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.