Bu yazımızda MongoDB üzerinde bir csv dosyasından okuma yaparak toplu bir şekilde kayıt ekleme, birleştirme, güncelleme ve silme operasyonlarını ele alacağız.

Çalışma öncesinde bilgisayarınızda MongoDB Community Server, MongoDB Compass ve MongoDB Database Tools yazılımlarının kurulmuş olması gerekmektedir.


MongoDB Community Server:
Local’imizde MongoDB database’i oluşturmamızı sağlar.

MongoDB Compass:
MongoDB GUI’ı olarak arayüz aracılığı ile database’leri ile daha kolay yönetmemize olanak tanır.

MongoDB Database Tools:
Sahip olduğumuz database üzerinde komut satırı aracılığı ile import, export ve tanı(diagnostic) operasyonların gerçekleştirilmesini sağlar.

Yazılım kurulumlarını yaptıktan sonra işlemlere başlamaya hazırız🎉

Anlatılacak olan operasyonlar örnek senaryolar üzerinden işlenecektir. …


Bu yazıda R dili ile RStudio üzerinde örnek bir veri seti ile k-en yakın komşuluk algoritma uygulamasını ve normalizasyon işlemini gerçekleştirip bazı grafikleri inceleyeceğiz.

Veri Seti

Veri seti olarak UCI Machine Learning Repository platformundaki Wine Quality Data Set tercih edildi.

Veri setinin amacı, Kuzey Portekiz’de yapılan bir araştırma ile bir markaya ait beyaz şarabın kalitesinin fizikokimyasal testlere dayanarak modellemek.

Veri setinde bulunan 12 parametre ile şarabın kalitesi 0–10 arasında numerik olarak belirlenmiştir ve sonuç son parametre olan “kalite” parametresi altında yazılmıştır.

Kullanılan giriş parametreleri şarap içerisinde bulunan maddelerin oranları olarak verilmiştir. Bütün parametreler numerik olup, tümü normalizasyona uygun bir haldedir. Bu parametreler:


Yazıda kısaca Unity ile AR dünyasına ‘Hello World’ diyeceğiz. O halde hiç durmadan başlayalım. 🏃

Augmented Reality/Artırılmış Gerçeklik, kullanıcının gerçek dünyadan bağını koparmadan sanal nesnelerle etkileşime geçebileceği bir çevre sunmakta. Bu noktada Virtual Reality(VR) ile en önemli farkını ortaya koymuş oluyoruz.

Belirlenen marker’ı(hedefi) Unity içerisinde Image Target olarak ayarlayıp, etrafına istediğimiz objeleri yerleştireceğiz bu yazı sonunda.

Geliştireceğimiz basit uygulamada Vuforia SDK’sını kullanacağız. Vuforia kısaca kamerayı tuttuğumuz bölgedeki marker’ı algılayacak ve oraya bizim Unity’de konumlandırdığımız nesneleri gerçek dünyada yerleştirmemize yarayacak.

O halde başlayalım! 👊

Unity’yi indirip kurulumları yaptığınızı varsayarak yazıya devam ediyorum. Eğer indirmediyseniz buradan Unity’i inderebilirsiniz. …

İlker Güldalı

Computer Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store