22 Ağustos Gecesi Yaşanan Uykusuzluk
ezgi
13155

Bahsettiğiniz gibi, ülkenin çeşitli yerlerinde ki insanların ne durumda olduklarını bilemiyorum. Ancak biraz okuyup araştıran birisiyimdir.

Sizin söyledikleriniz ve arkadaşların anlayamadığı konuya belki yön verebilecek küçük bir şey var. Küçük dediğime bakmayın, aslında bence bir felaket. Kimseden bu paylaşım için bir yorum beklemiyorum. Veya yorum yapılmasını da istemiyorum. Az evvel baştan sona izlediğim video kaydını, sizlerinde izlemenizi ve fikrinizi kendinize saklamanızı rica ederim.

Bahsettiğiniz durum video kaydı içerisinde yer alıyor. Ne kadar bağlantılı olabilir onu bilemem.

https://www.youtube.com/watch?v=Cy4hDV4qJmc&feature=youtu.be

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.