2015'de okuduklarım…

Hareketli ve dolu dolu bir yıldan sonra beklediğim üzere biraz az kitap okuduğum ortaya çıktı. Ancak yine de içerik bakımından zengin ve beni heyecanlandıran kitaplardı.

İçsel enerjide ho’oponopono sanatından traction yapmaya; private equity’nin inceliklerinden bir ülkenin doğuşuna kadar uzanan çeşitli konularda okuğdum kitapları aşağıda sıralıyorum.

The Hard Thing About Hard Things

Ben Horowitz Silikon Vadisi’nin popüler girişimcilerinden ve aynı zamanda Andreessen Horowitz’in kurucularından biri. Kitapta Ben bir startup’un başından sonuna nasıl kurulduğunu ve bu süreçte yaşanan sıkıntıları, bu sıkıntıların nasıl çözüldüğüne kısa kısa değiniyor, tabii ki kendi tecrübelerini de ekleyerek.

Zero to One

Peter Thiel hem girişimci hem yatırımcı kimliği ile yazdığı kitapla New York Times en çok satılanlar arasına giriyor. Thiel, kitapta teknolojinin belirli şeylere sınırlandırılmadan nasıl 0'dan 1'e gittiğini çarpıcı örneklerle anlatıyor.

Özellikle MVP ile arası iyi olanların farklı bir bakış açısı kazanması bakımından önerebileceğim bir kitap.

Guns, Germs and Steel

Kitap, modern dünyanın coğrafik ve çevresel faktörlerle nasıl oluştuğunu, toplumların bu süreçte nasıl geliştiğini, gıda ve silah üretimi/gelişiminin bunları nasıl etkilediğini tarihsel örneklerle anlatıyor.

Hatching Twitter

Twitter’ın kuruluşunu ve öncesini Evan Williams, Biz Stone, Noah Glass ve Jack Dorsey’den alıntılarla birleştiren bu kitap büyüyen bir startup’da çıkması muhtemel bütün sorunları gerçek hayatla birleştiriyor.

Startup Nation

Sadece 7 Milyonluk bir ülkenin ekonomi ve teknoloji alanında kısa süre içerisinde nasıl bir atılım yaptığını çarpıcı örneklerle anlatan bir kitap.

Ufak bir not: İsrail Çin, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerden daha fazla startup’a sahip.

Traction

Çoğu startup traction sağlayamadığı için batar. Müşteri tabanının startup’ın ilk aşamalarında nasıl artırılacağını detaylı bir şekilde anlatan güzel bir kitap.

Zero Limits

Joe Vitale’nin bu kitabı iç sesinizi nasıl dinlemeniz gerektiğini biraz daha farklı bir yönetmle anlatıyor. İçsel enerjinizi canlandırmak ya da farklı yönetmler arıyorsanız ho’oponopono tekniği ile tanışacaksınız bu kitapta.

Why Nations Fail

Güney Koreli kardeşleri refah içinde yaşarken Kuzey Koreliler bir o kadar fakir ve politik olarak bağımsız değiller.

Daran Acemoglu ulusların neden zengin veya fakir olduğunu açlık, coğrafya, kültür gibi birçok faktörle inceliyor ve geçmişten örneklerle betimliyor.

The Membership Economy

Netflix ile birlikte ortaya çıkan ve subscription(abanolik) modelinden ziyade “membership” modelini ortaya koyan kitap, özellikle hızlı büyümek isteyen/büyüyen startup’lar için faydalı bir kaynak.

The Startup of You

Linkedin’in kurucu ortağı Reid Hoffman’ın bu kitabı kişilerin kariyerlerini birer startup gibi nasıl yönetebileceklerini Linkedin’de yaşadıklarından örnekler vererek anlatıyor.

The Personal MBA

MBA yapmak bazen çok masraflı olabiliyor, bunun yerine Josh Kaufman bu kitapta operasyondan pazarlamaya, modellemeden satışa birçok alanda bilgi ve analizler sunuyor.

International Private Equity

Özel sermayelerin nasıl yönetildiğini ve yönetilirken hangi kararların ne şekilde verildiğini öğrenmek istiyorsanız detaylı açıklamalarıyla bu kitap doğru adres.

Like what you read? Give İlker Köksal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.