Çok guzel bir yazı olmuş.
Serhad İletir
61

Gönüllülük yap benim gibi, çalışmadığın ofislere gizlice girip masalara bu serinin çıktısını bırakabilir, GSMH’nın düşmesine katkıda bulunabilirsin

Show your support

Clapping shows how much you appreciated ImmanuelTolstoyevski’s story.