Yazını ve blogunu inceledikten sonra blog sayfanı kapatıp istemsizce söylediğim söz; ”Sktr git ya…
murat
1

Konunun detaylarına, bahsettiğim nüanslarına verilecek en doğru, en kaliteli cevap. Ayrıca blogda yazdığım her yazı için de verilecek en iyi cevap.

Like what you read? Give ImmanuelTolstoyevski a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.