Cách xin thẻ xanh Mỹ

làm thế nào để nhận được thẻ xanh Mỹ cách an toàn, hiệu quả và mau chóng là vấn đề của đa số khách hàng. để được trả lời thắc mắc ấy, dịch vụ tư vấn ImmiCa mang đến cho quý khách thông tin về các cách thực hiện xin nhập cư hiện nay phổ biến ngày nay. do những thay đổi trong quy định về vấn đề nhập cư Mỹ mà hiện đang có ba cách cơ bản mà bất kỳ người nào muốn đến Mỹ cần phải xem lại và nghiên cứu cẩn thận. phương án đầu nhất là định cư theo diện đầu tư dành riêng những người đầu tư đến Mỹ. cách này phương án định cư cho là rộng rãi và có năng lực thành đạt cao nhất. Cách thứ hai là định cư Mỹ diện EB-3 dành riêng nhóm lao động tài giỏi, người có kiến thức và lao động thông thường. Đây là cách thức nhập cư được cho rằng dành cho số nhiều người tham gia đứng đầu. phương án định cư Mỹ phổ biến điều khác là dạng nhập cư diện bảo lãnh thân nhân xét vào mối liên hệ. đương nhiên ở mỗi dạng không giống nhau sẽ có các đề nghị và quy tắc khác đi nhưng đây là ba phương án phổ biến cao nhất hiện tại.
Thông tin: http://immica.org/tin-tuc/tin-tuc-di-tru-my/dinh-cu-o-my-the-xanh-my-co-may-loai-xanh-my.html
Địa chỉ: 
HCM: P.905 & P.1703, Saigon Tower, 29 Lê Duẩn, Q.1
Hà Nội: Lầu 10, Pacific Place, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm
Đà Nẵng: Tầng 3 — Indochina Riverside, 74 Bạch Đằng, Hải Châu
Phone: +848 38274888
Email: Vietnam@immica.org

Like what you read? Give immicaeb5 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.