เวลากลับมาเจอเพื่อนแต่ละครั้ง คำถามที่มักจะถามไถ่กันนอกจากจะเป็นเรื่องชีวิตความรักแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องงาน คำตอบแต่ละคนนี่ก็จะแตกต่างกัน 
“ตัวงานก็เฉยๆนะ โชคดีที่มีเพื่อนร่วมงานดีทุกอย่างเลยโอเค”
“งานว่าหนักแล้ว เพื่อนร่วมงานหนักกว่า”
“โชคดี หัวหน้าดี ชอบเดินออกจากห้องแล้วมาเล่าเรื่องตลกให้ฟังแล้วกลับเข้าไปทำงาน”
“หัวหน้านี่เป็นไอดอลเลย ดูเป็นคนที่มี work-life balance ที่ดีมากๆ”
ฯลฯ

ในชีวิตจริง เราอาจไม่ได้เจอคนที่จะมาพูดจาดีๆกับเรา เหมือนที่เราอยากให้เป็น ไม่มีใครมาพูดจาดีๆเหมือนที่เราอยากจะทำให้กับคนอื่นได้ทุกคน บางคนถอนหายใจบ้าง พูดจาเหมือนเราโง่มากๆบ้าง (ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบให้คนมาถามมากๆ ถ้าไม่เข้าใจหรืออยากให้สอนอะไรจะชอบช่วยมากๆ แบบไม่เข้าใจให้ถามเราได้ตลอดเลย) เพื่อนร่วมงานดีๆก็มีเยอะแยะเหมือนกัน ขอบคุณเค้าและมีความสุขในชีวิตการทำงานทุกวันค่ะ : )

สิ่งที่ค้นพบว่าความสุขสามารถสร้างได้ในขณะทำงาน

1.”Treat others the way you want to be treated”
จงทำกับคนอื่นในรูปแบบที่เราอยากให้เค้าทำกับเรา แบบอยากให้คนอื่นพูดจาดีๆกับเรา เราก็ต้องพูดจาดีๆกับเค้า อยากให้คนอื่นนับถือเราก็ต้องนับถือเค้าเช่นกัน ฯลฯ

2.”Don’t waste words on people who deserve your silence. Sometimes the most powerful thing you can say is nothing at all.”
เวลาเกิดปัญหาหรือใครด่า หรือแม้กระทั่งโดน Verbal harrassment ก็อย่าพึ่งสวนคืน เงียบไว้ค่ะ ฮ่าๆๆ

3.”Say THANK YOU more often” 
เป็นคนที่เชื่อว่าการพูดขอบคุณคือสิ่งที่ดีมากๆ เพราะมันเป็นการแสดงออกว่าการกระทำของอีกฝ่ายมีค่ามากสำหรับเรานะ ไม่ใช่แค่คนฟังจะมีความสุข คนพูดก็มีความสุขมากๆเช่นกัน

4.”Don’t gossip” 
อยากให้สิ่งนี้กลายเป็นวัฒนธรรมในองค์กรด้วยเลย การทำงานร่วมกับคนอื่น เราไม่ควรจะนินทากันลับหลัง เคยเป็นไหม? แบบเวลาใครมาพูดเรื่องแย่ๆของอีกคนให้เราฟัง เราก็จะรู้สึกเอนเอียง คิดลบไปกับคนๆนั้น ทั้งๆที่เค้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.