En alia blogero mi skribas:

En mia Fritz!Box 3390 mi agordis por mia fikstelefonia numero Rufumleitung -> Sofort (voko-plusendon tujan), nome al celnumero de mi preferata, ekz. al mia SIP-numero akirita che Ventengo au al mia movtelefonia numero (laucirkonstance mi iufoje shanghas la celnumeron).

Sed tiu laucirkonstanca shanghado estas nekomforta, char mi devas fari ghin permane. Komforta estus jeno: Se post difinita tempo (ekz. 14 sekundoj) mi ne estas alpreninta la vokon enirantan al mia fikstelefonia numero kaj plusendatan (de mia Fritz!Box 3390) al mia SIP-numero, okazos denova plusendo, tiufoje tamen al mia movtelefonia numero. …


La Viber-babilroboton esperanto77 (alireblan per
viber://pa?chatURI=esperanto77 en apo Viber) mi faris per helpo de la por-programada platformo Guglo-Apoj-Skripto kombine kun la aplik-programa interfaco (API) de Viber. Por ilustri la programon, mi skeme prezentas malsupre esencajn partojn de la fontokodo. …


Aktualigo (2020-11-19): Pri la fonial-telefoncentralo mi verkis apartan artikolon.
Aktualigo (2020-08-08):
Similan servon ofertas fonial. Prian pepon vidu fine de tiu chi artikolo.

En alia blogero mi skribas:

En mia Fritz!Box 3390 mi agordis por mia fikstelefonia numero Rufumleitung -> Sofort (voko-plusendon tujan), nome al celnumero de mi preferata, ekz. al mia SIP-numero akirita che Ventengo au al mia movtelefonia numero (laucirkonstance mi iufoje shanghas la celnumeron).

Sed tiu laucirkonstanca shanghado estas nekomforta, char mi devas fari ghin permane. Komforta estus jeno: Se post difinita tempo (ekz. 14 sekundoj) mi ne estas alpreninta la vokon enirantan al mia fikstelefonia numero kaj plusendatan (de mia Fritz!Box …


Aktualigo (2020-06-12): En tiu blogero mi priskribas, kiel mi utiligas PBXes por jeno: Vokon al mia fikstelefonia numero plusendas mia Fritz!Box 3390 al mia SIP-numero che Ventengo. Tion “rimarkas” PBXes kaj alarmas mian smartfonon. Kiam post 14 sekundoj mi ankorau ne estas alpreninta la vokon, ghin plusendas PBXes al mia movtelefonia numero.
Aktualigo (2020-06-11):
Okaze de problemo kun stabila vifia konekto de la smartfono ankau en dormmodo jen mia provizora solvo.

Jen mia softfono konsistanta el mia smartfono Xiaomi Redmi Note 9 Pro (aktuale kun Android 10) kombine kun:


Aktualigo (2020-05-29): Uzanto de apo CB Talk, kiu havas konton che Telegram, povas per tajpbabilado kun la tiea roboto jen_mi_en_cbtalk komuniki al aliaj uzantoj de la roboto, kie en CB Talk li aktuale estas au iam estos. Tio plifaciligas la estigon de konversacioj.
Aktualigo (2020-04-25):
Ekde la Androida versio 1.2.7 uzanto povas elekti, kiel landon, ankau "Esperanto" (kun grupoj "EPO01" ... "EPO15", "DMEP01" ... "DMEP05"). Povas esti, ke iam ne plu estos la grupo "ESPERANT" rilate al lando "Other Nations".

En Marto 2020 mi estis atentigita ie en la fluo de Amikumu pri la apo CBTalk (Midland); vidu figurajhon 1. Ghin mi tuj elshutis kaj instalis en mian Androidan smartfonon. Ekde tiam mi tre ofte ghuis agrablajn konversaciojn en Esperanto kun minimume unu alia ap-uzanto. Lau mi la apo havas la potencialon farighi la nova Skajpo por Esperanto-parolantoj. En la sekvo mi priskribas la funkciigadon de la apo. Mia priskribo bazighas sur miaj spertoj kaj 90-minuta prelego germanlingva por novuloj al la apo fare de reprezentanto de Midland. …


Aktualigo (2020-03-08): Mi aldonis iom pri Esperanto al la praktika horaro kaj laue modifis tiun chi blogeron inkluzive ghian titolon.

En alia blogero mi prezentas, kiuhore kaj kiufrekvence oni povas auskulti novajh-elsendojn germanlingvajn permallongonde, pli precize: tiajn novajh-elsendojn, kiuj informas ankau pri la monda okazado. En la fino de la dirita blogero estas horaro pliampleksigita rilate tiajn novajh-elsendojn en ankau kelkaj aliaj lingvoj.

Tabelo 1 de tiu chi blogero proponas praktikan horaron. Chi-kuntekste “praktika” esprimu, ke la horaro estas simpligita kaj adaptita lau jenaj premisoj:


[Zum Artikel auf Deutsch]

Aktualigo (2020-02-08): Mi aldonis tabelon 1. Ghi montras horaron de elektitaj permallongondaj radioservoj, kiuj lau ghisnuna observo disaudigas ankau mondajn novajhojn, nome en la lingvoj germana, franca, itala, hispana au angla.

Supoze ke oni — kial ajn — povas utiligi nek interreton nek movtelefoniajn retojn nek germanlingvan radiofonion per FM, DAB+, mezondo, longondo, DVB-T, satelito kaj kablo, sed havas kun si mallongondricevilon (do radion fasonitan por radiofonio permallongonda).

Kion per tio chi oni povas — premiso estu sufiche bona ricevo — en la germana ekscii pri la tutmonda okazado konsidere tion, ke ekde fine de Oktobro 2011 en mallongondo ne plu estas germanlingvaj radioprogramoj de Deutsche Welle? …


[Al la artikolo en Esperanto]

Aktualisierung (08.02.2020): Ich fügte Tabelle 1 hinzu. Sie zeigt einen Sendeplan ausgewählter Kurzwellendienste, die nach bisheriger Beobachtung auch Weltnachrichten bringen, und zwar in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch oder Englisch.

Angenommen dass man — warum auch immer — weder Internet noch Mobilfunknetze noch deutschsprachigen Rundfunk per UKW, DAB+, Mittelwelle, Langwelle, DVB-T, Satellit und Kabel nutzen kann, aber einen Weltempfänger dabei hat (also ein Radio, das für Kurzwellen-Rundfunk ausgelegt ist).

Was kann man damit — ausreichend guter Empfang vorausgesetzt — auf Deutsch über das weltweite Geschehen erfahren angesichts dessen, dass es seit Ende Oktober 2011 auf Kurzwelle (KW) keine deutschsprachigen Radioprogramme mehr von der Deutschen Welle gibt? …


En PMEG 15.0.11 §19 estas komentitaj pluraj “neoficialaj vortetoj”. Iuj estas markitaj per chirkauaj *-signoj, kiel “eraraj au tre malrekomendindaj”. Mi ne trovis priskribon, el kio konsistas la diferenco inter “malrekomendinda”, “tre malrekomendinda” kaj “erara”. Sekvas miaj rimarkigoj pri kelkaj ekzemploj.

Pri “*far*” tekstas, ke ghi estas “rekte erara che pasiva participo”, kaj tio chi estas pravigita per Regulo 6 de la Fundamenta Gramatiko. Tamen en PMEG 15.0.11 …


Aktualigo (2020-06-07): En mia nova smartfono kun Androido 10 ne bone funkcias apo Sipdroid; provizora solvo: lau tiu blogero.
Aktualigo (2019-12-28):
Dum kelktaga estado ekster mia hejma lando Germanujo, kie trovighas mia Fritz!Box 3390, mi ofte utiligis la peran telefoni-vokadon priskribitan en tiu chi blogero; sperto: La metodo bone funkciis.
Aktualigo (2019-12-25):
Miasperte iufoje la procedo de vok-estigo (vidu sub figurajho 1) funkcias nur, se antaue mi estas aktiviginta "Heimnetzverbindung" (= ligon kun la hejma vifia reto) per apo MyFRITZ!App.

Pera telefoni-vokado (“Callthrough”) taugas por telefonado malmultekosta — en la plej bona okazo ech senkosta —, kiam mia smartfono ne estas konektita kun mia hejma vifio, sed kun iu alia vifio, kaj mi ne volas au ne povas uzi la movtelefonian reton. …

About

Westphoenizier

Stell dir vor,es gibt Sprachbarrieren und jeder lernt Esperanto.Lingvo internacia Radio-auskultado:analoga&DAB+ Haiku.Hajko Sciencfikci- & fantaziajhoj.Indirok'

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store