Hepimizin hayatında zaman zaman koca gezegende avare olmuşluğumuz vardır. Bir düşünsenize toz bulutunda dönüp duran bir gezegende küçücük bir yer kaplıyoruz. Bazen düşüyoruz bazen kalkıyoruz. Seviniyor, üzülüyor, kırılıyor, umut ediyoruz. Başımıza bir şey geldiğinde neden bu benim başıma geldi diye sitem ediyor, bazense ne yaptım da bu benim başıma geldi…

Unesco Dünya Mirası Listesinde yer alan Tarihi Viyana Kent Merkezi’nin genel tanımı, konumu ve Unesco miras listesinde olmasını sağlayan kriterler incelenmiştir.

Viyana Avusturya’nın başkenti ve en büyük şehridir. Yüzölçümü olarak karşılaştırıldığında ise en küçüğüdür. Güncel nüfusu 1.900.000 kişilik nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehridir. Avrupa Birliği’ne göre ise en büyük onuncu…

Giderek artan iklim değişikliği bir takım sorunlara yol açmaktadır. Bu sorunlar yaşam alanları üzerinde kaçınılmaz etki bırakır.

İklim değişikliği

ØDünya’nın iklimi, jeolojik zaman içinde devamlı olarak değişmekte ve bu durum küresel ortalama sıcaklıklarda önemli iniş çıkışların yaşanmasına neden olur.

Øİklim değişikliği yalnızca yükselen sıcaklıklarla değil; aynı zamanda da şiddetli hava…

Google Trends’te yapılan araştırmaya göre «sanat» kelimesinin arama motorunda aratma oranlarına baktığımız zaman İstanbul şehri Dünya çapında %23’lük bir dilime sahiptir. Bu yüzdelik dilimde 54 şehir arasından 54. sırada yer almaktadır.

Ekolojik sanat nedir ?

Sürdürülebilir bir çevrenin sağlanmasında sanata iş düşmektedir. 20.yy’ın ikinci yarısında Amerika’da ve İngiltere’de ortaya çıkan…

Shams Tabrizi says: Instead of resisting to changes, surrender. Let life be with you, not against you. If you think ‘My life will be upside down’ don’t worry. How do you know down is not better than upside?

Our lives are too short to be wasted worrying about what others think of us, too indispensable to be repeated, too valuable to put others at our center.

So why are we so afraid of changing, of change? How do we know things won’t get better? What we call change is a part of life. Life is beautiful, life is priceless, it is necessary to live.. Despite everything…

Tolstoy said: “All great stories begin in two ways. Either a person goes on a journey or a stranger comes to town.” I am also going on a journey. Journey of life…

I always believe in the power of words. This post is my life. I leave my academic life in the middle and turn to writing. The world I belong to… I always say. I’m better with words than people. That’s why I turn to writing. I hope I will succeed. And one day I want to be a famous writer. Your support is important to me. Please follow.

Nicolaus Copernicus kimdir?

Kopernik Polonya’nın Torun kentinde üst-yaşam düzeyinde bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. On yaşında iken babasını yitirdi; bir bilgin-papaz olan amcasının koruyuculuğu altında büyüdü; aldığı eğitim daha çok teolojiye yönelikti. Ancak, Kopernik’in ilgi alanı belli bir konuyla sınırlanamayacak kadar genişti.

´Ülkesinde Cracow Üniversitesi’ni bitirdikten sonra İtalya’ya gider…

Parametrisizm

´Parametrisizm, ilk olarak 2008 yılında Venedik Bienali’nde sunulmuştur. Bu akımın önemli özellikleri ortaya konulmuş; uyulması ve kaçınılması gereken bir takım kurallar önerilmiştir. Schumacher, bu kuralları üç farklı zamanda (2008, 2009 ve 2011 yıllarında) dile getirmiş ve uygulanması gereken kuralları kabuller (dogmalar) ve kaçınılması gereken kuralları ise redler (tabular) olarak…

Sırtını ulu bir dağa dayamış, yüzünü marmaranın eşşiz maviliğine dönmüş bir şehir düşünün. Düşünün ki gücünü tarihinden kuvvetini yenilikçiliğinden alan , heybetli çınar ağaçlarının gölgesinde giderek büyüyen bir şehir.

Buram buram tarih kokan, tarih sayfalarında yerini alıpta toz tutmayan ender bir kent. Belki de yeşiline borçluyuzdur bu nadideliğini. İnsanlar genelde…

İmran Girgin

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store