Розвиток станиці Буча

Презентація діяльності Пласту для мешканців Київщини
Спільні заходи для Локальної громади у місті Буча
Спільні заходи для Локальної громади у місті Буча
Спільні заходи для локальної громади на Базі Пластового центру.

Міжнародна співпраця

В рамках міжнародної співпраці в сфері розвитку молодіжних центрів на базі Пластового центру з 22 по 24 травня пройшов третій Міжнародний форум молодіжних центрів “Від ініціативи — до дії”. Організаторами виступили є Міністерство молоді та спорту України в партнерстві з Київською обласною держадміністрацією, Асоціацією молодіжних центрів України та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Підписання меморандуму про співпрацю між Асоціацією Молодіжних центрів України та Міністерством молоді та спорту.
Серед запрошених гостей представники місцевого самоврядування та міжнародних організацій у сфері молодіжної роботи.
Неформальне спілкування за Ватрою.
“Табір змін” для волонтерів на базі Пластового вишкільного центру
Молодіжні працівники, представники молодіжних центрів та експертної спільности під час обгорення стратегії молодіжної політики до 2030 року.
Зустріч — обговорення стратегії молодіжної політики до 2030 року.
Координаційна нарада з питань теріторіальної оборони
Капеланська служба Пласту
Передача Віфлеємського вогню миру громаді міста Буча у стінах Бучанської міської ради.
Відвідувачі кінотеатру під відкритим небом
Члени керівні органи Молодіжної громадської організації “Пласт”
Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade