In4Art Salon CultuurRijk Overschie

In4Art
In4Art
Mar 7, 2017 · 5 min read

Informatie om te gebruiken om aandacht te geven aan het event:
19 maart van 15 -17.30u vrije inloop na reservering via info@in4art.eu

 • uitnodiging
 • foto’s van een Salon
 • persbericht met foto’s van de kunstwerken die tentoongesteld worden
 • Facebook event om te delen
 • Over de verschillende betrokken partijen
 • Contact gegevens

scroll naar benedenKunst in een Huiskamer:“Constant Dullaart, Synthesised Image Nat (Spotlight), In4Art Open Collection”
In4Art leden in gesprek met een kunstenaar Joseph Huot tijdens de Salon van 5 maart
Kunstenaar Jakob de Jonge in gesprek voor het werk van Constant Dullaart

“Constant Dullaart, Synthesised Image Nat (Spotlight), In4Art Open Collection”

Kunstsalon Overschie: parallel aan digitale en interactieve kunst bij de Kunsthal en Het Nieuwe Instituut, nu ook door In4Art in een huiskamer te bezoeken.

Kom op 19 maart tussen 15u- 17.30u naar de In4Art Salon CultuurRijk Overschie en beleef hoe digitale kunst in een huiskamer tentoongesteld wordt. Internet als een canvas. Een kunstwerk dat altijd in beweging is. Een schilderij, dat door drie verschillende entiteiten is gemaakt; een algoritme, een kopieerder en een kunstenaar. Ontdek hoe abstracte websites en weven samenkomen in een tapijt. Of op welke manier een half miljoen Instagram volgers terugkomen in een werk. Tijdens de Salon wordt je uitgenodigd om kennis te maken met de kunstwerken uit de In4Art Open Collectie, de verhalen erachter, andere geïnteresseerden en neem vooral ook je mobiel mee en leer zelf elke website abstract te maken!

“Constant Dullaart, PVA Composition (Square), In4Art Open Collection”

Deze salon is samengesteld voor iedereen met een passie voor kunst en is gratis te bezoeken na aanmelding via info@in4art.eu. Er zal een korte toelichting gegeven worden op de werken en voor de kinderen is er een opdracht waarmee ze het verhaal van het kunstwerk ontdekken. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging en het adres.

“Rafaël Rozendaal, Abstract Browsing Tapestry (Engadget), In4Art Open Collection”

Kunsthal en het Nieuwe Instituut

Deze Open Salon wordt georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling “”Human/Digital- a symbiotic love affair. Digital Art from the Brown Family Collection’” in de Kunsthal. Tijdens In4Art Salon CultuurRijk Overschie zullen er vier ‘zuster’ werken getoond worden van 2 kunstenaars, Constant Dullaart en Rafaël Rozendaal. Sommige werken komen uit dezelfde serie als die in de Kunsthal te zien zijn, andere tonen een aanvulling. Tegelijkertijd is er ook een tentoonstelling in het Nieuwe Instituut onder de titel ‘Sleep Mode. The Art of the Screensaver’, gecureerd door Rafaël Rozendaal. Een mooie gelegenheid om kunst zowel in een museum als in huisomgeving te ervaren.

“Rafaël Rozendaal, Into Time 16 09 04 (Lenticular), In4Art Open Collection”

De Salon

In4Art organiseert 5 keer per jaar een salon geïnspireerd op de Parijse salons 100 jaar geleden. De salons zijn een ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers die lid zijn van In4Art. Tijdens deze speciale editie op 19 maart tonen we kunstwerken uit de In4Art open collectie van twee vooruitstrevende Nederlandse kunstenaars die momenteel ook te zien zijn in tentoonstellingen bij de Kunsthal en het Nieuwe Instituut.

Voorin de agenda:

 • zondag 19 maart In4Art Salon ism Cultuurrijk Overschie
 • gratis vrije inloop tussen 15u -17.30u
 • verplicht reserveren via info@in4art.eu (gelimiteerd aantal tickets)
 • 3x een 15 minuten durende presentatie verspreid over de middag
 • opdrachten voor kinderen om met de digitale kunst kennis te maken


Over In4Art

logo In4Art

In4Art is opgericht in 2015 met als doel te investeren in kunst van jonge kunstenaars, deze te tonen en daarmee te verbinden. De organisatie heeft nu een collectie met meer dan 70 werken aangekocht.

Kunstenaars kunnen opdrachten en ondersteuning krijgen en worden tentoongesteld. Leden (30 of 60 euro/ maand) betalen mee aan de ontwikkeling van de kunstenaar, van wie zij kunst uit de In4Art Open Collectie te leen krijgen. Ook krijgen zij een verdiepend programma aangeboden, om zo een eigen oog voor kunst te ontwikkelen.

‘Een kunstsalon anno 2017’ NRC, 4–01–2017

www.in4art.eu

Over CultuurRijk Overschie

CultuurRijk Overschie initieert projecten in samenwerking met professionele cultuuraanbieders op het gebied van kunst, film, muziek, literatuur en filosofie. Samen met deze cultuuraanbieders ontwikkelen we projecten op maat voor het gebied Overschie. Zo werken we aan een levendige, inspirerende cultuurrijke omgeving voor jong en oud.

https://www.cultuurrijk.nl/

Tentoonstelling HUMAN / DIGITAL: a symbiotic love affair

HUMAN/DIGITAL: a symbiotic love affair. Digital Art from the Brown Family Collection’ is een tentoonstelling over hedendaagse kunstenaars die internet en digitale technieken als inspiratie gebruiken. Terwijl de definitie van Post-Internet Art nog ter discussie staat, groeit onverminderd de impact van de computer, het internet en nieuwe digitale technologieën op hedendaagse kunstenaars. Tot en met 2 april te zien in de Kunsthal Rotterdam.

NRC en Het Parool geven vier sterren voor HUMAN/DIGITAL.

“Breed en spectaculair overzicht uit particuliere verzameling” en “Lekker veel spektakel”

Tentoonstelling ‘Sleep Mode. The Art of the Screensaver’

Internetkunstenaar Rafaël Rozendaal maakt een nieuwe tentoonstelling over de verdwenen screensaver. Hij stelt de anonieme en vergankelijke rol van de screensaver aan de orde, en tegelijk zijn fascinatie voor het subversieve, speelse en diffuse karakter ervan. Hij dompelt de bezoeker onder in een ruimtelijke ervaring die recht doet aan de uitzonderlijke beeldtaal van dit nagenoeg verdwenen medium.

“Een screensaver is net een nummer van Elvis.” NRC Next, 31–01–2017

Tot 25 juni te zien in Het Nieuwe Instituut


Contactgegevens:

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Heeft u behoefte aan meer informatie of beeldmateriaal dan kunt u contact opnemen met Lija Groenewoud van Vliet, creative Director In4Art. Via e-mail: lija@in4art.eu

In4Art

Written by

In4Art

In4Art stands for Inspire-Innovate-Invest- Incubate Art. Guiding Curiosity through Open Collection, Features Talkshow, Salon Exhibition and Artists Inc. Track

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade