Ankara’da Barınak Köpekleri Ankaralıların Sessizliğinden Ölüyor

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı İmrahor(Mühye) köyündeki köpekler, sayılarının giderek artmasından dolayı yetersiz mama ve yemek sıkıntısıyla karşı karşıya. Bölgede yaşama tutunmaya çalışan ve büyük risk altında bulunan köpekler her geçen gün birer birer can veriyor. Gün geçtikçe artan sıcakların da etkisiyle çaresizlikleri büyüyen köpekler adeta “ Bizi sizin sessizliğiniz öldürüyor” diyor.

Ankara’da faaliyet gösteren gönüllü köpek barınaklarına sadece Orman 9. Bölge Müdürlüğü’nün yetersiz miktarda bir mama ve su yardımı bulunuyor. Ancak Ankara’daki sahipsiz köpeklerin yaşamsal ihtiyaçları ancak kısıtlı sayıdaki gönüllülerin bağışlarının yanısıra, AVM’lerden yemek artıkları toplanarak günlük olarak düzenli bir şekilde köpeklerin beslenmeye çalışılması sayesinde karşılanıyor ve çok sayıda yardıma muhtaç sadık dostumuz hayatta tutulmaya çalışılıyor.

Sözde ‘Halkçı ve Canlı Dostu’ Çankaya Belediyesi’ne Çağrı:

Son yerel seçim kampanyası sırasında ve sonrasında “Halktan yana olarak, halkın ve tüm canlıların ihtiyaçlarını karşılayacaklarını” belirten Çankaya Belediyesi, adeta verdiği tüm sözleri unutmuş gibi görünüyor ve barınakları ayakta tutmaya çalışan gönüllülerin açıklamalarına göre İmrahor’da bulunan barınaklara en küçük bir yardımda dahi bulunmuyor.

Konunun defalarca Belediye yetkilileri ile görüşülmüş olmasına rağmen, halen herhangi bir çözüm bulunmamış olması ve takındığı geçistirici tavırlarının artık süreklilik kazanması ise, aslında Çankaya Belediyesi’nin sürekli olarak Halkla İlişkiler çalışmalarında tekrarladığı ‘Halktan ve Canlıdan yana’ sloganının pek de arkasında duramadığı gerçeğini gözler önüne seriyor.

“Hayvanların Ölümüne Sessiz Kalmak, Dünyanın Sonuna Sessiz Kalmaktır”

Konu hakkında çalışma yürüten ve sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarıyla ilgilenen Ankaralı hayvanseverler ise Çankaya Belediyesi’nin bu ilgisizliği karşısındaki tepkilerini “Ankara sokaklarını parselleyip yandaşlarına peşkeş çekmeyi bırakıp, biraz da olsa canlılardan yana olsalar, her gün canlıların bu gibi ölüm haberini almayacağız.” sözleriyle dile getiriyorlar

“Hayvanların ölümüne sessiz kalmak, ekolojinin bozulmasına ve dünyanın sonunun yaklaşmasına sessiz kalmaktır.” diyen barınak gönüllüleri tüm hayvansever Ankaralılara da “Bir kere de olsun gelip hayvanlara mama yardımı gibi desteklerde bulunmak isteyenlerin Mühye Patipark veya diğer barınaklar ile iletişime geçmesini istiyoruz.” sözleriyle çağrıda bulunuyorlar.

Haber: Fatih Yavuz - 27 Haziran 2017 / İnadınaHaber

Like what you read? Give İnadına Haber a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.