Hayallerimin Kafası…

Hayellerim kafası güzel, kurduğum her hayal hayalception olur. Önünü alamıyorum bunun her şeyin bir sınırı olması lazım. Çocukluğumun kaldırımlarını bile özler oldum. Özkütlem bedenime ağır geliyor. Vücudumun yüzde 70i artık hayal’den ibaret. Susuyorum çok, çok susuyorum hayallerim konuşuyor benim yerime. Projektör olsaydı hayallerimi yansıtabileceğim beyler. Projektör kör ederdi hayallerim insanları, bir izleyen bir daha izlemezdi aşık olurdu hayallerime öyle hayallerim vardı.

Yolun sonu yok hayallerime alabildiğine renkli, dünyanın tek harikası ve diğerleri idi benim hayallerim.

En güzel yemek olur hayallerimden tadı tuzu tam.

En güzel kız, en yakışıklı erkek olurdu hayallerim.

En çetin fırtına’da sığınacak liman, En şiddetli depremde yıkılmayacak bina.

Anason kokan sofraların helal’i olurdu hayallerim. En güzel o kokardıya zaar.

Hayellerim diyorum beyler hayallerimiz güneş’i ısıtırdı be.

Hayallerimiz diyorum beyler orada buluşabilseydik iki lafın belini kırsaydık diyorum, Hayal’e düşseydik diyorum.

Hayallerimiz diyorum beyler yazmaya ağaç yetmez dünya’ın oksije’nini tüketirdik diyorum.

Ama bilseydi eğer ağaç’ler kendilerini feda ederlerdi kağıt’a dök diye ama bilmezlerdi kağıt yetmez yazmaya.

Hayallerimiz diyorum beyler hayallerimiz, görebilseydi aslan vazgeçerdi ceylan avlamaktan.

Hayallerimiz diyorum beyler hayallerimiz…

#inalizm / #hayal / #uzay / #renk

Like what you read? Give inalizm a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.

Responses
The author has chosen not to show responses on this story. You can still respond by clicking the response bubble.