Để đáp ứng nhu cầu in ấn và lựa chọn địa chỉ in phong bì giá rẻ, Công ty In Bắc Việt chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá phong bì mới nhất của chúng tôi. . Bảng báo giá in phong bì dưới đây minh họa chi tiết số lượng, quy cách in phong bì chất lượng giá rẻ tại Hà Nội.

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ OFFSET CÔNG NGHIỆP

Chất liệu giấy offset 100, gia công băng dính 2 mặt chờ ở nắp phong bì.

In phong bì offset

BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ A5(16x23cm) chưa VAT

Trịnh Ngọc Hải

Tôi là Trịnh Ngọc Hải — Là CEO công ty TNHH in thiết kế Bắc Việt chuyên in ấn, thiết kế miễn phí: http://inbacviet.com.vn/

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store